Kuvassa eläkeläisiä pöydän ääressä. Yksi piirtää väriliidulla isolle paperille.

Opinto­kerho­tuki

KSL-opintokeskus myöntää harkinnanvaraista taloudellista tukea opintokerhoille, jotka kehittävät taustayhdistyksensä toimintaa. Tukea suunnataan erityisesti KSL:n jäsenjärjestöjen piirissä toimiville opintokerhoille.

Opintokerho toimii hyvin, kun ryhmä haluaa oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaista, ymmärtää tai kehittää yhdessä. Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa. Opintokerhossa voidaan esimerkiksi opiskella tietokoneen käyttötaitoja, tukea turvapaikanhakijoiden kotoutumista taiteen tai liikunnan avulla tai pohtia yhteiskunnallisia teemoja.

Opintokerhotuki vuonna 2018

Vuonna 2018 myönnämme harkinnanvaraista taloudellista tukea jäsenjärjestöjemme piirissä toimiville opintokerhoille. Vuonna 2018 tuemme erityisesti yhdistysten toiminnan kehittämisprojekteja ja tietotekniikkakerhoja sekä monikulttuurisuutta edistävää toimintaa. Jos haluat perustaa opintokerhon, täytä opintokerhosuunnitelma. Suunnitelmia käsitellään jatkuvasti, joten olemme sinuun yhteydessä pian. Kaikki myönnetyt opintokerhotuet julkaistaan myös tällä sivulla.

Opintokerho verkossa? Jos haluatte toimia opintokerhona verkossa, saatte meiltä käyttöönne opintoalustan. Lisätietoja verkko-opintokerhosta Tiina Flygarelta, tiina.flygare@ksl.fi, 050 590 0709.

Jos opintokerhollesi myönnetään tukea, kaikki opintokerhon kulutositteet täytyy säilyttää. Raportti opintokerhon toiminnasta tulee palauttaa KSL-opintokeskukseen viimeistään marraskuussa. Tuki maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille vuoden loppuun mennessä.

Toimi näin:

1. Suunnitelma/alkamisilmoitus 

Täyttäkää suunnitelma/alkamisilmoitus heti kun aloitatte kokoontumiset. Tukea voi hakea 1.1.2018 alkaen.

Julkaisemme tukea saavien opintokerhojen opintoaiheen, paikkakunnan ja myönnetyn tuen määrän tällä sivulla. Ilmoitamme tukipäätöksen myös opintokerhon yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

2. Raportti/hakemuslomake marraskuussa 2018

Maksamme myönnetyn tuen ilmoittamallenne pankkitilille vuoden lopussa. Raportti/hakemuslomake löytyy tältä sivulta loka-marraskuun 2018 aikana. Lähetämme muistutuksen hakemuslomakkeen täyttämisestä yhteyshenkilöille lokakuussa 2018.

3. SEL ry opintokerhoille lisätukea

KSL-opintokeskuksesta opintokerhon tukea saavat Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:ssä toimivat opintokerhot voivat saada lisätukea enintään 300 euroa/opintokerho. Lisätuen hakemisen opintokerholle hoitaa KSL-opintokeskus.

Opintokerhotuen ehdot

  • Opintokerhossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta jäsentä.
  • Opintokerho kokoontuu vähintään viisi kertaa, ja yksi kokoontuminen kestää vähintään kaksi opintotuntia (á 45 min).
  • Opintokerho toimittaa KSL-opintokeskukseen suunnitelman yhden kuukauden kuluessa kerhon alkamisesta.
  • Opintojen päättyessä opintokerho toimittaa KSL-opintokeskukselle raportin marraskuussa.
  • Opintokerho säilyttää kaikki tositteet menoistaan esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidossa. KSL-opintokeskuksella on oikeus pyytää kopiot opintokerhon kulutositteista ennen tuen maksamista.

SEL:n ammattiosastojen opintokerhot

Vuonna 2018 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL maksaa enintään 300 euron lisätuen KSL-opintokeskuksen tukea saaville ammattiosastojen opintokerhoille. Ammattiosaston opintokerhon teemana voi olla esimerkiksi työsuojelu: opintokerhossa voidaan pohtia yhdessä, mitä tavoitteita työpaikkojen työsuojelutoiminnalle asetetaan ja millä toimilla työsuojelua parannetaan.

SEL:n ammattiosastot hakevat opintokerhotukea KSL-opintokeskuksesta tavalliseen tapaan. SEL tekee päätöksen lisätuen myöntämisesti erikseen KSL-opintokeskuksen ilmoituksen perusteella. Tukea ei tarvitse hakea erikseen SEL:lta.

 

Tiina Huhtalan kasvokuva
Tiina Flygare

Koulutustuottaja

050 590 0709
tiina.flygare@ksl.fi