Maahanmuuttajataustaisten nuorten työelämätaitoja tukeva OppiJana-hanke kehittää ja hyödyntää digitaalisia osaamismerkkejä vapaaehtoistyössä opitun huomaamisen, sanoittamisen ja osoittamisen apuna. Osaamismerkkejä on otettu käyttöön yhä enemmän vapaassa sivistystyössä erityisesti harrastustoiminnan myötä syntyvän osaamisen tunnistamisessa.

Osoitus nuoren osaamisesta

Erityisen tärkeää osaamisen osoittaminen on nuorille, joilla ei ole vielä kauheasti työkokemusta tai opintotodistuksia. Kaikille on kuitenkin elämänsä aikana ehtinyt karttua monenlaista osaamista, mutta niiden osoittaminen todistusten puuttuessa voi olla haastavaa. Monelle oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on myös vaikeaa. Toisen tunnustama osaaminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista ja se voi lisätä uskottavuutta esimerkiksi työnhakutilanteessa.

Humakin opiskelijat ovat toteuttaneet OppiJana-hankkeeseen osallistuville 16–18-vuotiaille nuorilla toimintapäiviä, joissa on pohdittu omia vahvuuksia ja omaa osaamista. Nuorilla on osana hanketta mahdollisuus tehdä osa opinnoista vapaaehtoistyössä järjestöissä vähintään 20 tunnin ajan.

Osaamismerkki monikulttuurisen vapaaehtoistyön ohjaamisesta

Hankkeessa kehitetään parhaillaan myös ”Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä” -osaamismerkkiä vapaaehtoistyön ohjaajille. Osaamismerkin myöntää KSL-opintokeskus. Osaamismerkki linkittyy monikulttuurisen vapaaehtoistyön ohjauksen verkkokurssiin, joka otetaan käyttöön syksyn 2021 aikana. Arvioitavilla tehtävillä voi osoittaa hallitsevansa verkkokurssin osaamistavoitteet ja hyväksilukea kurssin myös osaksi Humakin yhteisöpedagogiopintoja.

Lue lisää digitaalisesta osaamismerkistä Humakin verkkosivulta.