Monet järjestöt toimivat niukkojen taloudellisten resurssien varassa rahoituskaudesta toiseen. Vapaaehtoistoimijoista on pulaa ja toimintaa uhkaa sekä vapaaehtoisten, että työntekijöiden uupuminen. Oppimisen aamiaisella pohdimme, miksi ja miten kannatella hyvinvointia järjestöissä. Kuinka voimme hyödyntää niukkoja resursseja vahvistaen samalla ekososiaalista ajattelu- ja toimintatapaa?

Tule mukaan Oppimisen aamiaiselle 6.10. klo 9.45-12.30 Helsingin Sörnäisiin. Oppimisen aamiainen rakentuu aamupalatarjoilusta, ryhmätyöskentelystä sekä kestävän tulevaisuuden harjoituksesta.

Ryhmätyöskentelyssä hyödynnämme Humakin Hyvinvoiva järjestö -hankkeen materiaaleja teemoista: eettinen osaaminen, kohtaamisen taidot, yhteisö ja osallisuus, järjestön hyvä hallinto, johtamisen taidot ja työhyvinvointi.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu tapahtumaan KSL-kodissa viimeistään 1.10.

Ekososiaalinen sivistys

Ekososiaalinen sivistys laajentaa luonnon kantokyvystä huolehtimisen myös ihmisten sosiaaliseen ja vuorovaikutukselliseen puoleen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi näkemyksiä, joissa toimiva demokratia ja tasa-arvoisempi yhteiskunta vähentävät kilpailua, kulutusta ja sitä kautta ihmisten kuormitusta luonnolle.

Lue lisää ekososiaalisesta sivistyksestä verkkosivultamme.

Kestävän tulevaisuuden harjoitukset

Kestävän tulevaisuuden harjoitukset ovat kevyesti toteutettavia ryhmätehtäviä, joiden avulla käsitellään omaa suhdetta ympäristöön ja toimintaa luonnon hyväksi.

Tehtävät tukevat yhdessä olemista: yhdessä tekemistä, läsnäoloa ja yhteistä keskustelua yksilön mahdollisuuksista tukea ympäristön ja yksilön hyvinvointia sellaisilla pienillä teoilla, jotka osallistujat kokevat itselleen mahdollisiksi.

Tutustu tehtäviin verkkosivullamme ja hyödynnä niitä vapaasti omassa toiminnassasi.

Oppimisen aamiaisen paikka ja esteettömyys

Paikka

Merikotka-tila, Lintulahdenkatu 10, Helsinki. Ensimmäinen kerros, tilaan kuljetaan ravintola Pihkan läpi

Esteettömyystiedot

  • Rakennukseen pääsee ramppia pitkin
  • Ulko-ovi 95 cm leveä
  • Kokoustilaan kuljetaan ravintola Pihkan kautta, Pihkan pääoven leveys 90cm.
  • Kokoustiloille vievän oviaukon leveys 90cm
  • Kokoustila Merikotkan oven leveys 80cm
  • Kaikissa oviaukoissa on pieni kynnys
  • Toimistorakennuksen aulassa on esteetön wc
  • Kokoustila Merikotkassa on sekä käsinojallisia, että käsinojattomia tuoleja

Noudatamme tilaisuudessa turvallisemman tilan periaatteita, joihin voit tutustua verkkosivullamme.