Kurssivuosi 2022 on käynnistynyt hyvin. Toivomme, että selviämme tämän vuoden ilman uusia rajoituksia! Olemme tehneet muutaman kurssijärjestäjiä hyödyttävän muutoksen kurssitukeen. Laskimme kurssin omavastuuosuutta ja laskimme minimiosallistujamäärän kuuteen.

Kurssituen määrä nousee max. 60 %:iin kurssin kuluista

Haluamme tukea kurssituen nostolla yhdistysten korona-ajan vaikeuttaman toiminnan elvyttämistä. Kurssituen määrä on tähän asti ollut korkeintaan 50 % kurssin todellisista kuluista. KSL:n liittohallitus on päättänyt nostaa kurssituen enimmäismäärää vuodelle 2022 60 %:iin, jolloin omavastuuosuus pienenee 40 %:iin. Nostosta on siis hyötyä tilanteissa, joissa kurssin kulut ovat pienet opetustuntimäärään nähden.

Kurssituki on vuonna 2022 näin ollen korkeintaan 60 % kurssin todellisista kuluista, enintään 30 € / opetustunti (jäsenjärjestöt) tai 15 € / opetustunti (muut järjestöt).

Kurssituen korotus on voimassa 1.1. – 31.12.2022 järjestetyillä kursseilla.

Kurssituki määräytyy edelleen opetustuntien perusteella

  • KSL:n valtakunnalliset jäsenjärjestöt sekä niiden alue- ja paikallisyhdistykset: 30 €/opetustunti
  • Muut järjestöt: 15 €/opetustunti

Esimerkki kurssituen määrästä

KSL:n jäsenjärjestön paikallisyhdistys järjestää kurssin, jonka kesto on 10 opetustuntia. Paljonko tukea voi saada?

Kurssitukea voi saada enimmillään 300 € (10 opetustuntia x 30 €). Saadakseen täyden kurssituen, 300 €, kurssin kulujen täytyy olla vähintään 500 €, koska kurssituki on enintään 60 % kuluista.

  • Jos kuluja on 300 €, tukea maksetaan 180 € (eli 60 % kuluista).
  • Jos kuluja on 1 000 €, tukea maksetaan 300 € (eli enimmäistuki 10 opetustunnista).

Minimiosallistujamäärä kurssilla kuusi henkilöä

Olemme laskeneet osallistujamäärän minimiä. Aikaisemmin kurssilla tuli olla vähintään kahdeksan yli 15-vuotiasta osallistujaa. Tästä lähtien minimiosallistujamäärä on kuusi henkilöä. Jos teillä on alkuvuoden aikana ollut kursseja, joilla on ollut 6 tai 7 osallistujaa, ettekä ole sen vuoksi tehneet kurssisuunnitelmaa Tiramisuun, voitte tehdä sen vielä näin jälkikäteen, kuitenkin 31.5.2022 mennessä.

Lue lisää yhdistyksille myönnettävästä kurssituesta.