Toteutimme vuonna 2023 koulutusta 70 järjestön kanssa. Yhdistykset järjestivät tuellamme lähes 400 osallisuutta, yhdenvertaisuutta, kansalaistoimintaa ja merkityksellistä elämää tukevaa koulutusta.

Järjestöt tuottavat kanssamme koulutustoimintaa omien tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaisesti. Kumppaneille myöntämämme tuki on valtionosuutta vapaan sivistystyön koulutustoimintaan.

Vuonna 2023

 • toteutimme 390 koulutusta
 • toteutimme 12 400 opetustuntia (45 min)
 • koulutuksissa oli 7 200 osallistujaa
  …josta eri osallistujia oli 4 000 henkilöä
 • myönsimme koulutustukea 193 000 €

Koulutusten aiheita

Merkityksellinen elämä 47%

 • Öljyvärimaalaus
 • Unkarin alkeet
 • Liikelähtöinen näyttelijäntyö

Osallisuus ja arjen taidot 28%

 • Suomen kieltä luku- ja kirjoitustaidottomille
 • Työelämän suomea
 • Tukihenkilökoulutus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 13%

 • Vanhemman voimavarat
 • Häirintäyhdyshenkilökoulutus
 • Intersukupuolisuus

Kansalaisaktivismi ja kansalaistoiminta 12%

 • Eduskuntavaalikoulutus
 • Jäsenhankintaverstas
 • Työtaistelukoulutus

Yleisimmät 10 koulutusten aihetta

 • Suomi toisena kielenä
 • Tekstiilityö
 • Kansalais- ja järjestötoiminta
 • Teatteri
 • Kuvataiteet
 • Moninaisuus- tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Muut kielet
 • Oppimis- ja työelämävalmiudet
 • Laulu
 • Tanssi

Noin puolet koulutuksesta kohdistettiin jollekin seuraavista ryhmistä

 • Maahan muuttaneet 29%
 • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 9%
 • Eläkeläiset 7%
 • Työttömät 6%
 • Päihdekuntoutujat 1%

Esitellyt luvut koskevat valtionosuudella toteutettua koulutusta.