Lukutaitokoulutus

Järjestämme Helsingissä toiminnallista lukutaitokoulutusta Suomeen muuttaneille aikuisille. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden koulutausta on vähäinen ja joilla on mahdollisesti erilaisia oppimisen haasteita. Koulutuksessa opiskellaan luku- ja kirjoitustaitoa, suomen kieltä sekä arjen kansalaistaitoja.

Kurssin oppimisympäristöjä ovat koulun tilojen lisäksi niitä ympäröivä yhteiskunta. Opiskelijat tutustuvat suomalaiseen yhteiskuntaan, kansalaisyhteiskuntaan ja kulttuuriin käytännönläheisesti vierailujen, vapaaehtoistyön ja erilaisten kohtaamisten kautta. Opiskelijoita tuetaan käyttämään kotikaupunkinsa palveluita ja heidän kanssaan kartoitetaan työllistymiseen ja työelämään liittyviä tekijöitä. Oppiminen on monikanavaista, yhteisöllistä ja osallisuutta vahvistavaa.

Koulutus toteutetaan vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen (2017) mukaisesti.

Lukutaitokoulutus on päätoimista opiskelua Helsingissä, opetusta on maanantaista perjantaihin. Koulutukseen voi hakea henkilö, jonka kotoutumisaika on voimassa.
Koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä yhdistyksissä ja yhteisöissä.

Tuula Kumpumäki

Opintojohtaja

050 323 9143
tuula.kumpumaki@ksl.fi

Heidi Leino

Koulutustuottaja

050 366 6732
heidi.leino@ksl.fi

Kaisu Tuominen

Koulutustuottaja

040 561 3136
kaisu.tuominen@ksl.fi