Kansan Arkisto järjesti tuellamme kyselyn, jolla selvitettiin, kuinka hyvin arkisto tunnetaan ja millaista ohjausta ja neuvontaa järjestöväki kaipaa jatkossa. Saimme vastauksia 83 kappaletta.

Kansan Arkiston olemassaolo tunnetaan varsin hyvin. Jopa puolet vastanneista oli asioinutkin arkistossa. Arkistoinnin arvo tunnustettiin laajasti, ja arkisto sai kiitosta tekemästään työstä. Useammassa vastauksessa historian arkistointi todettiin tärkeäksi ja kysely ajatuksia herätteleväksi. Ilmeni, että järjestökentällä kaivataan arkistokoulutusta.

Tukea niin perinteiseen kuin digitaaliseen arkistointiin

  • Erityisesti tukea toivottiin perinteiseen arkistointiin ja arkistoinnin suunnitteluun. Ohjausta ja neuvontaa kaivattiin etä- ja lähikoulutuksina sekä kirjallisina ohjeina.
  • Kysely osoitti, että paperinen arkistointi on edelleen järjestöissä vallalla. Aineistoaan digitoi 11 prosenttia vastanneista, ja digiarkisto oli prosentilla vastaajista.
  • Järjestökentällä tunnetaan huonosti se, että Kansan Arkistolla on laajennettu oikeus säilyttää sellaisia henkilötietoja, jotka järjestön pitäisi muuten hävittää (esimerkiksi vanhentuneet jäsenluettelot).

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Museokortti ja kirjapalkintoja. Voittajille ilmoitetaan palkinnoista erikseen. Kiitos kaikille vastanneille!

Kuva ja teksti: Kansan Arkisto