Sitran Osaaminen näkyviin -viikot (30.8.–12.9.) nostivat suomalaisten osaamista näkyväksi ja teemaviikkojen tapahtumat haastoivat osallistujia miettimään omaa osaamistaan. Osaaminen on jo pidempään ollut aktiivinen keskustelunaihe myös vapaan sivistystyön kentällä ja keskustelu osaamisperustaisuudesta on siirtymässä myös kansalais- ja yhdistystoiminnan kentälle.

Kansalaisfoorumi ja KSL-opintokeskus järjestävät yhdessä 4.10. Erätauko-dialogin otsikolla ”Mitä tarkoitamme osaamisella yhdistystoiminnassa?” Keskustelijoina on asiaa eri näkökulmista tarkastelevia henkilöitä, jotka työnsä tai toimensa kautta ovat tekemisissä vapaan sivistystyön ja järjestöjen osaamisen kanssa, eli juuri siinä rajapinnassa, missä opintokeskukset toimivat.

Keskustelussa on tarkoitus käsitellä sitä, millaista osaamista kansalais- ja järjestötoiminnassa syntyy, millainen osaaminen on tärkeää tai hyödyllistä, miten osaamisesta tällä hetkellä yhteiskunnassa keskustellaan ja miten se kohtaa järjestötoiminnan arjen ja tarpeet. Keskustelussa tarkastellaan yhdistystoiminnan kannalta olennaisen osaamisen tunnistamista ja järjestöosaamisen arvostusta yleisesti.

Dialogisuus, yhteen liittyminen ja järjestöosaaminen ovat opintokeskusten yhteisen kiinnostuksen ja innostuksen kohteina. Tällä tapahtumalla haluamme tarjota keskustelun, kohtaamisen ja yhteisen tiedon rakentamisen paikan, josta nostamme oivallukset ja keskeiset ajatukset myös viestintäämme.