Kolme vuotta Suomessa asunut, Helsingin aikuislukiota käyvä Reign teki huhtikuussa vapaaehtoistyötä Tyttöjen olohuoneessa Helsingin Rastilassa. Helsingin Nuorten Naisten Kristillisen yhdistyksen HNNKY:n ylläpitämä Tyttöjen olohuone on kaikille 9-19-vuotiaille tytöille tarkoitettu paikka, jossa järjestetään avointa toimintaa, pienryhmätoimintaa ja loma-aikoina retkiä.

”Olen ollut mukana alakoululaisten iltapäivätoiminnassa. Pelasimme yhdessä erilaisia pelejä”, kertoo Filippiineiltä Suomeen muuttanut Reign.

Lapsilla ja nuorilla on tarve tulla huomatuksi

”Tyttöjen olohuoneen tavoitteena on vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, vertaissuhteita ja osallisuutta”, kertoo HNNKY:n tyttötyön johtaja Erika Pikkuhookana. ”Kohderyhmäämme ovat erityisesti tukea kaipaavat tytöt. Heille on tärkeää tulla tulla huomatuksi ja kohdatuksi, ja siihen pienryhmätoiminta soveltuu hyvin. Vapaaehtoisilla on tässä erityinen rooli, sillä he ovat nuorille läsnä ja tekevät mukavia asioita nuorten kanssa.”

”Olen viihtynyt täällä hyvin. Täällä on ihanan rauhallinen tunnelma”, Reign kertoo. Helsingin NNKY:n tyttötyössä käytetään Turvallisen tilan mallia, joka on kehitetty vastaamaan erityisesti Vuosaaresta nousseita tarpeita: Tila on käyttäjilleen psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallinen.

Maahanmuuttajanuoret vahvistavat valmiuksiaan tekemällä vapaaehtoistyötä

Vapaaehtoistyön jakso on osa OppiJana-hanketta, jossa aikuiset perusopetuksessa opiskelevat maahanmuuttajanuoret vahvistavat koulutus- ja työelämävalmiuksiaan.  Nuoret tutustuvat vapaaehtoistyöhön osana peruskouluopintoja vähintään 20 tunnin ajan.

Reign ei ole vielä varma urasuunnitelmistaan. ”Lääkärin tai poliisin työ voisi kiinnostaa”, hän hymyilee.

Yhdistykset tarjoavat osallisuuden ja oppimisen paikkoja

Hankkeen aikana noin 30 yhdistystä ja yhteisöä on tarjonnut nuorille mahdollisuuden tulla vapaaehtoisjaksolle. Mukana on ollut jalkapalloseuroja, erilaista ryhmätoimintaa järjestäviä tahoja, kohtaamispaikkoja, kirjasto, kirpputoreja ja valtakunnallisia järjestöjä. Nuoret ovat valinneet vapaaehtoispaikat oman kiinnostuksen, sijainnin ja tehtävän perusteella.

Erilaisten vapaaehtoispaikkojen esittelyn kautta nuoret ovat tutustuneet järjestötoimintaan ja pohtineet sitä, mitä kaikkea vapaaehtoistyössä voi oppia, saada ja antaa. Vapaaehtoisjaksolla olleet nuoret ovat kertoneet oppineensa ennen kaikkea rohkeutta ja sosiaalisia taitoja.

Vapaaehtoistoiminta edistää osallisuutta, osallistumista ja oppimista. Useimmat suomalaiset yhdistykset ja yhteisöt haluavat olla avoimia ja arvostavat moninaisuutta. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että toiminta järjestetään niin, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä: sen huomioimista, että olemme kaikki erilaisia.

 

Ohjaatko vapaaehtoisia? Tutustu osaamismerkkeihin

Vapaaehtoistyössä karttuu hyödyllistä osaamista. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on yksi tapa palkita ja motivoida vapaaehtoista. Digitaalisten osaamismerkkien avulla osaamisen todisteet kulkevat aina mukana. Mitä osaamismerkki sisältää, kuinka sellainen tehdään ja kenelle se on tarkoitettu? Miksi osaamismerkeistä on hyötyä erityisesti maahanmuuttajille?

OppiJana-hanke ja Osaamiskeskus Kentauri toteuttavat yhdessä työpajan digitaalisista osaamismerkeistä keskiviikkona 11.5. klo 14–16. Vetäjinä toimivat KSL-opintokeskuksen koulutustuottaja Kaisu Tuominen OppiJanasta ja Eeva Jeronen Kentaurista. Osallistuminen on maksutonta. Paja toteutetaan Zoom-ympäristössä. Lue lisää ja ilmoittaudu Kentaurin sivulla.

Tutustu OppiJana-hankkeeseen Humak-ammattikorkeakoulun sivuilla.