Kuvassa nuoria ihmisiä

Tukea järjestöille

Olemme järjestöjen oppilaitos; perustehtävämme on tukea järjestöjen koulutustoimintaa. Räätälöidyn koulutuksen lisäksi tarjoamme järjestöille taloudellista ja pedagogista tukea omien kurssien ja opintokerhojen toteuttamiseen sekä konsultointia ja valmennusta erilaisissa tilanteissa. Ole rohkeasti yhteydessä, niin suunnittelemme yhdessä juuri oikeat palvelut sinun järjestöllesi!

Kurssituki

KSL-opintokeskuksen kurssituki on taloudellista ja pedagogista tukea järjestön omien kurssien toteuttamiseen. Järjestö voi hakea kurssitukeamme, kun se haluaa kouluttaa esimerkiksi jäseniään, vapaaehtoisiaan tai työntekijöitään. Tarjoamme myös apua ja neuvoja kurssin suunnitteluun.

Opintokerhotuki

Opintokerhotuki on jäsenjärjestöillemme ja niiden alue- ja paikallisyhdistyksille suunnattua tukea. Opintokerhotukea voi saada yhdessä oppiva ryhmä, jonka toiminta kehittää järjestöä.

Monimediapalvelut

Video on tehokas viestinnnän väline, joka herättää tunteita. Tarjoamme jäsenjärjestöillemme edullisesti monimediapalveluja, kuten videokuvausta, valokuvausta ja äänitystä. Videoita voi tehdä esimerkiksi tapahtumista ja seminaareista tai voimme yhdessä suunnitella vaikkapa lyhyen tietoiskun. Suunnittelu lähtee yhdessä ideoinnista. Voimme tehdä videospotin alusta loppuun ja siirtää sen vaikkapa YouTubeen tai Vimeoon. Autamme mielellämme tuotannon eri vaiheissa.