”KSL:n koulutuksissa ja yhteisöissä voimaannutaan toimimaan sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta”, todetaan missiossamme. Uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi on tulossa päätökseen. 

Strategiakaudella 2022-2026 jokaisella vuodella on oma painopisteensä. Tänä vuonna olemme kiinnittäneet erityistä huomiota yhteistyön, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistamiseen.

Tavoitteemme on ollut

  • tukea yhteistyöllä verkostojemme vuorovaikutusta
  • vahvistaa kumppaneidemme vaikuttavaa aktivismia
  • kohdata rohkeasti toimintaympäristömme uudenlaiset yhteistyön mahdollisuudet.

Kuinka olemme toteuttaneet strategiamme painopistettä tänä vuonna käytännössä?

Työelämäfoorumista voimaa ja yhtenäisyyttä ay-vasemmistolle

Työelämäfoorumi toi yhteen 200 vasemmistolaista ay-aktiivia Hämeenlinnan Aulangolle. Viikonlopun aikana käsittelimme ajankohtaisia työelämäteemoja ja vaikutimme ay-liikkeen sekä vasemmistoliiton työelämälinjauksiin. Tapahtuma koostui työryhmätyöskentelystä, puheista ja yhteisestä vapaa-ajan vietosta.

”Työelämäfoorumi järjestettiin edellisen kerran vuonna 2016. Tällaista eri liittojen ihmisiä yhteen kokoavaa tapahtumaa oli selkeästi odotettu”, toteaa tapahtumaa koordinoinut järjestösuunnittelija Emmi Alho. ”Oli ilo seurata osallistujien aktiivista keskustelua, verkostoitumista sekä vertaisoppimista. Olemme jo aloittaneet keskustelut mahdollisesta seuraavasta kokoavasta tapahtumasta.”

Työelämäfoorumin puhujina oli muun muassa Li Andersson, Katja Syvärinen sekä ammattiliittojen johtoa. Mukana tapahtumassa oli osallistujia Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:stä, Teollisuuden Vaikuttajista, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:stä, Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:sta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:sta ja muista liitoista.

Lue lisää Työelämäfoorumista.

Julkaisu ja näyttely toivat Suomessa vaikuttavat käsityöaktivistit yhteen

Julkaisimme keväällä kirjan, jossa Suomessa toimivat käsityöaktivistit esittelevät omaa toimintaansa ja antavat lukijalle ohjeita käsityöaktivismin tekemiseen. Käsityöaktivismi! -julkaisu toi seitsemän käsityöaktivistia yhteen kirjan julkaisutilaisuudessa ja paneelikeskusteluissa. Lisäksi se poiki 17 käsityöaktivistin näyttelyn, joka pidetään Helsingissä, Seinäjoella ja Jyväskylässä. Syksyllä julkaistu englanninkielinen käännös mahdollistaa verkostot suomea taitamattomien kanssa ja kansainvälisesti.

Lue lisää käsityöaktivismista.

Työntekijät hakivat Euroopasta ammattiosaamista ja ymmärrystä yhteisestä toimintakentästä

Kahdeksan iloista ihmistä poseeraa yhteiskuvassa kaupungin keskustassa sillalla. Taustalla näkyy kapeita punatiilisiä rakennuksia.

Toteutimme DEVAKO – Demokratiaa vahvistamassa koulutuksen keinoin -hankkeen (Erasmus+) yhteistyössä neljän opintokeskuksen kesken. Mukana olivat MSL, Opintokeskus Sivis sekä Kansalaisfoorumi. 41 opintokeskusten työntekijää vieraili tänä vuonna monipuolisesti eri kohteissa ympäri Eurooppaa. Keskeiseksi anniksi osallistujat kokivat vertaisoppimisen ja verkostoitumisen niin eurooppalaisen toimintakentän kuin opintokeskusten välillä.

Vahvistimme vierailuilla osaamista erityisesti aikuiskoulutuksen eri menetelmien, kouluttajan ohjaamistaitojen sekä kulttuuriosaamisen ja taidemuotojen hyödyntämisen parissa. Osallistujat saivat työkaluja ja erilaisia lähestymistapoja mm. digiosaamisen, kulttuuriaktivismin sekä aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseen ja tukemiseen omissa opintokeskuksissamme.

Osallistujien vahva kokemus yhtenäisestä toimintakentästä ja samanmielisistä toimijoista ympäri Eurooppaa vahvistivat uskoa demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan.

Yhteistyö toimintamme lähtökohtana

OppiJana-hankkeen myötä kasvatimme lukutaitokoulutustakin hyödyttävää järjestöjen verkostoa, joka mahdollistaa maahanmuuttaneiden vapaaehtoistyön osana kielen ja kulttuurin oppimista.

Eläkeläiset ry:n jäsenet ympäri Suomen osallistuivat yhteiseen Kulttuuriaktivisti-koulutukseen. Moni opintokerho kokoontui tänä vuonna käsittelemään Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja pakolaisten auttamista Auringonkukka-käsityöaktivismitarvikkeiden parissa.

Lanseerasimme KSL-koti -palvelun helpottamaan lähes sadan yhdistyksen asiointia kanssamme koulutuksiin ja opintokerhoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi uudistimme verkkosivumme palvelemaan jäsenjärjestöjämme ja kumppaneitamme entistä paremmin.

Verkostoja ja kumppanuuksia vahvistivat tänä vuonna myös tuttuun tapaan järjestämämme Poliitikkokoulu, Nuori ay-vaikuttaja -koulutus, kouluttajakoulutus, jäsenjärjestötapaamiset sekä Oppimisen aamiaiset.

Strategiset painopisteemme 2022-2026

  • 2022: Yhteistyön, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen
  • 2023: Yksilöllisten voimavarojen tukeminen
  • 2024: Osaamistarpeisiin vastaaminen
  • 2025: Arvo- ja asenneilmapiiriin vaikuttaminen
  • 2026: Yhteiskuntaa uudistava toiminta

Tutustu strategiaamme verkkosivulla.