Siirry sisältöön

Tietoa KSL:sta

KSL:n arvot ja strategia

KSL:n arvot ja strategia

 

Virtaava voima – Oppimisen vapaus

Maami Snellman lausuu videolla runon (tekstivastine):

”Liekki syttyy innovaatioista / Tietoa aisteissa, vuorovaikutuksessa, pilvessä /
Tule sellaisena kuin olet – KSL-silta luo yhteyden muihin /
Tämä polkujen verkosto on avoin /
Sillä kulkevat, kurkottelevat rohkeat edelläkävijät / Myrskyt eivät niitä kaada /
Se on joukkovoimaa! / Vaikuttavaa, kriittistä, itsenäistä joukkovoimaa /
Täynnä tunnetta / Täynnä tietoa / Että ne onkin osaavia”

Arvomme

Yhdenvertaisuus

Edistämme koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista, kaikkien yhtäläistä oikeutta omaehtoiseen oppimiseen ja sivistymiseen. Lisäämme toiminnassamme tietoisuutta siitä, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan yhteiskunnassa edistää. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen omassa työyhteisössämme on tärkeää.

Avoimuus

Luomme avoimia keskustelun paikkoja KSL:n toiminnan kehittämiseksi. Viestimme avoimesti kaikesta toiminnastamme. Työyhteisömme sisäinen viestintä on avointa.

Yhteisöllisyys

Toimintamme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä dialogin ja vuorovaikutuksen taitoja. Työyhteisömme ja sen kehittäminen on meille tärkeää.

Luotettavuus

Toimintamme on asiakaslähtöistä, luotettavaa ja ennakoitavaa. Koulutustemme laatuun voi luottaa. KSL on luotettava työnantaja ja yhteistyökumppani.

Solidaarisuus

Toimimme yhteisvastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Edistämme yhteiskunnallisten valtasuhteiden, sosiaalisten olosuhteiden ja yhteiskuntarakenteiden tuntemista ja ymmärtämistä. Kunnioitamme ja arvostamme kanssaihmisiämme.

Missiomme

KSL-opintokeskuksen ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n sivistystyö on vasemmistolaista yhteisöllisyyden, aktivismin ja vapauden tukemista ja mahdollistamista. KSL:n koulutuksissa ja yhteisöissä voimaannutaan toimimaan sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta. KSL:n tukema aktivismi on vuorovaikutteista ja kriittistä.

Visiomme

Vuonna 2026 Kansan Sivistystyön Liitto ry ja KSL-opintokeskus ovat ekososiaalisia sivistäjiä, joiden perustukset ovat vakaat. KSL on opinnollisuuden ja sivistyksen puolestapuhuja. Yhdistämme erilaisia verkostoja ja mahdollistamme uusia, moninaisia kumppanuuksia. Toimintamme on saavutettavaa. KSL on asiantunteva, jatkuvasti uudistuva, kriittinen, avarakatseinen ja rohkea edelläkävijä. Meille ovat kaikki tervetulleita me-hengessä. Avoin, lämmin, suuri punainen sydän sykkii kaikessa tekemisessämme.

Strategiset painopisteemme 2022-2026

2022: Yhteistyön, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Yhteistyöllä tuemme verkostojemme vuorovaikutusta. Vahvistamme kumppaneidemme vaikuttavaa aktivismia. Kohtaamme rohkeasti toimintaympäristömme uudenlaiset yhteistyön mahdollisuudet.

2023: Yksilöllisten voimavarojen tukeminen

Mahdollistamme yhteisöllisyydellä ja osallisuudella elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Sivistyksellä ja elinikäisellä oppimisella vahvistamme ymmärrystä ja kykyä kohdata oman elämän sekä maailman muutoksia.

2024: Osaamistarpeisiin vastaaminen

Tuemme tämän ajan yhteisöllisyyden vaatimaa taitojen kehittymistä. Tunnistamme toimintaympäristön osaamistarpeita, joihin vastaamme muun muassa selkeillä oppimispoluilla. Vahvistamme myös erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja osaamista.

2025: Arvo- ja asenneilmapiiriin vaikuttaminen

Sivistystyöllä vahvistamme demokratiaa, yhteiskuntarauhaa, dialogia ja luottamusta. Kunnioitamme ihmisten, luonnon ja eläimien moninaisuutta. Tunnistamme ajankohtaisia vaikuttamisen tarpeita ja olemme mukana mahdollistamassa myös kumppaneidemme vaikuttamistyötä.

2026: Yhteiskuntaa uudistava toiminta

Toimimme paremman maailman puolesta edistämällä aktiivista kansalaisuutta ja ekososiaalista sivistystä. Yhdessä olemme enemmän – katse kohti tulevaisuutta.