Oskari Jokinen on 30-vuotias tamperelainen. Hän on valmistunut historiasta Tampereen yliopistosta ja työskentelee Tampereen Vasemmistonuorissa. Hän on käynyt KSL-opintokeskuksen kouluttajakoulutuksen ja toimii nyt freelance-kouluttajana. Hän on ollut järjestämässä Vaikuta vallanpitäjiin -lobbauskoulutusta ja käynyt sekä kampanjakoulutuksen että yhdistyksen toimintaan liittyviä koulutuksia.

Juttusarjassamme kolme KSL:n koulutuksia käynyttä kertoo ajatuksistaan siitä, millaista on opiskella KSL-opintokeskuksessa.

Katso video ja lue haastattelu!

Oskari Jokinen löysi KSL-opintokeskuksen ollessaan mukana vasemmistoliiton ja Vasemmistonuorten toiminnassa. Intohimo oppimiseen on säilynyt yliopistoaikojen jälkeenkin, ja vasemmistolainen ajattelutapa motivoi häntä osallistumaan KSL:n koulutuksiin. Oskarista tuntui, että KSL:n kautta voisi löytyä uudenlaisia tapoja oppia ja ajatella. Hän kaipasi myös vasemmistolaiseen ajatteluun uusia välineitä.

Oskarin opinnolliset tavoitteet ovat olleet hyvin tarvelähtöisiä. Koulutuksen kautta hän sai tarvitsemaansa konkreettista tietoa yhdistykseen liittyvästä toiminnasta. Opiskelun edetessä tavoitteet ovat laajentuneet koskemaan aktiivisena kansalaisena toimimista, puoluetoiminnan kehittämistä sekä oppimisen ja uusien ajattelutapojen kehittämistä.

Vuoropuhelua ja vertaisoppimista

Oskari pitää KSL:ssa opiskelussa siitä, ettei se ole kovin koulumaista. Yliopisto-opiskelu oli teoreettista, kun taas vapaassa sivistystyössä se on hyvin käytännönläheistä. Oskarin mielestä nämä toisistaan poikkeavat oppimisympäristöt täydentävät hyvin toisiaan.

Hän on saanut vertaisoppimisen kautta paljon uutta tietoa ja uusia taitoja. Esimerkiksi kampanjointi ja puoluetyö olivat aiemmin olleet hänellä hatarammalla pohjalla. ”On hyvin opettavaista, kun koulutuksissa on eri-ikäisiä oppijoita. Uusiin asioihin saa hyvää oppia muilta koulutukseen osallistuvilta, jotka ovat itseä vanhempia ja kokeneempia. Kouluttajan ja koulutukseen osallistujien suhde oppijoina ei ole läheskään niin hierarkkinen kuin koulumaailmassa.”

Akuisopiskelijana Oskari kuvaa itseään perinteisellä tavalla oppijaksi: hän oppii parhaiten lukemalla ja luentoja kuuntelemalla. Nyt Oskari on löytänyt myös dialogin kautta oppimisen. ”Vuoropuhelun kautta voi toisilta oppia paljon sekä saada uusia näkökulmia ajatuksilleen. Vaikka ryhmätyöt tuntuisivatkin joskus pakkopullalta, on tärkeintä, että ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja oppia toisiltaan.”

Oskari Jokinen on saanut KSL:ssa opiskelusta työkaluja Vasemmistonuorissa työskentelyyn, vasemmistopuolueessa toimimiseen ja yleiseen järjestötoimintaan. Hän kokee kasvaneensa koulutusten myötä aktiiviseksi kansalaiseksi, joka ymmärtää, kuinka asioihin voi vaikuttaa. Nyt hän haluaa kouluttaa myös muita, eli omien sanojensa mukaan ”saattaa ihmisiä oppimaan”.

Teksti ja haastattelu videolla: Tuike Merisaari
Video ja kuva: Olli Sydänmaa

Tutustu myös juttusarjan muihin haastatteluihin