Al-Birr on vuonna 2016 perustettu järjestö, joka parantaa maahan muuttaneiden kotoutumista riippumatta heidän taustastaan, sukupuolestaan, ihonväristään ja uskonnostaan. Käynnistimme yhdessä vuoden kestävän Suomeen muuttaneiden työllistymistä tukevan koulutuksen viime syksynä.

Al-Birr Lähimmäisapu ry järjestää suomen kielen opetusta, lukutaidon kursseja ja arjen hallinnan tukea eri tilanteissa oleville ja eri taustoista ja kieliryhmistä tuleville. Al-Birrin matalan kynnyksen toiminnan kehyksenä ovat avoimuus, vapaaehtoisuus ja vertaisoppiminen. Al-Birr tarjoaa kohtaamispaikan ja tukea erityisesti heille, jotka ovat pudonneet pois viranomaistuen piiristä, esimerkiksi kotoutumisajan ylittäneet, tai jotka eivät muista syistä löydä väylää palveluiden pariin.

Eteenpäin opinto- ja urapoluilla

Olemme tänä lukuvuonna järjestäneet yhdessä vuoden kestävän Suomeen muuttaneiden työllistymistä tukevan kurssin Opetushallituksen opintoseteliavustuksen mahdollistamana.

Kohti työelämää -koulutuksen opiskelijat on jaettu kahteen ryhmään. Toinen tähtää opiskelujen aloittamiseen ja toinen suoraan työelämään. Opetusta järjestetään neljänä päivänä viikossa. Koulutusta vetävät palkatut ohjaajat ja vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Mukana on vierailijoita yrityksistä, oppilaitoksista, julkisista palveluista. Osallistujat ovat noin 30-50-vuotiaita.

Koulutuksessa käsitellään suomalaista tapakulttuuria ja työelämään liittyvää sanastoa. Aiheina ovat mm. CV, työhaastattelu, palkka, työsopimus, työehtosopimus ja verot.

”Opetamme työelämään liittyviä konkreettisia asioita. On tärkeää, että voimme kertoa osallistujille heidän oikeuksistaan työelämässä. Mutta vähintään yhtä merkityksellistä on opiskelijoiden voimaannuttaminen ja rohkaiseminen.”

Yksilöllistä tukea palveluiden väliin pudonneille

Al-Birr Lähimmäisapu aloitti toimintansa, kun Suomeen tuli paljon turvapaikanhakijoita. Yhdistyksen perustoimintaan kuuluu suomen kielen opetus opiskelijoiden omalla äidinkielellä sekä arjen hallinnan tuki eri tilanteissa oleville. Al-Birr tarjoaa kohtaamispaikan ja tukea erityisesti heille, jotka ovat palvelujen väliinputoajia.

”Monet asiakkaistamme ovat esimerkiksi kotiäitejä tai vanhuksia. Joidenkin taustalla voi olla väkivaltaa, muistivaikeuksia tai oppimisvaikeuksia. Osa on ylittänyt kotoutumisajan, ja monet ovat yhteiskunnassa syrjittyjä huivin tai vaikkapa nimen perusteella.”

Nykyään yhdistyksen toiminnassa korostuu palveluohjaaminen. Moni tarvitsee apua perheasioihin, byrokratiaan, yrittäjyyteen tai vaikkapa koulutukseen liittyvissä asioissa omalla kielellä. Al-Birrin tilat ovat tärkeä kokoontumispaikka, mutta neuvontaa saa myös puhelimitse.

”Vahvuutemme on yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen. Jos oivallamme, että asiakkaallamme on  oppimisvaikeuksia tai vaikkapa adhd, ohjaamme oikean tuen piiriin. TE-toimistossa ei aina havaita sitä, että asiakkaalla saattaisi itse asiassa olla edellytykset työkyvyttömyyseläkkeeseen. Me voimme auttaa sen hakemisessa.”

Monet saavat Al-Birristä ratkaisevaa apua ja he jatkavat elämässään ja koulutus- tai urapoluillaan eteenpäin.

Mukaan Al-Birrin toimintaan

Opetusryhmiin mahtuu vielä mukaan. Opiskelu yhdistyksen koulutuksissa ei vaikuta negatiivisesti tukiin, ja tiloissa on järjestetty lastenhoito oppituntien ajaksi. Al Birrin tilat sijaitsevat Helsingin Pukinmäessä osoitteessa Eskolantie 1. Tavoitat yhdistyksen sähköpostilla: .

Kohti työelämää -koulutus järjestetään vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksella sekä Helsingin kaupungin rahoituksella.