Järjestämme Kansan Arkiston kanssa yhdistyksille arkistointikoulutusta kaksiosaisena kokonaisuutena ma 5.6. ja ma 4.9. klo 17-20. Koulutus järjestetään Kansan Arkiston tiloissa. Ilmoittautuminen alkaa maalis-huhtikuussa.

Toteutimme yhdistyksille vuonna 2021 kyselyn, jossa kartoitimme, millaista koulutusta ja neuvontaa yhdistykset tarvitsevat toimintansa arkistoimisen tueksi. Suunnittelimme Kansan Arkiston kanssa 83 vastauksen perusteella kesä- ja syyskuussa toteutettavan koulutuksen.

Arkistointikoulutus vastaa erityisesti seuraaviin tarpeisiin

  • Miten arkistoa järjestetään yhdistys- ja järjestötasolla?
  • Mitkä aineistot kuuluu arkistoida?
  • Sähköisen aineiston tallettaminen

Koulutuksessa jokainen osallistuja tekee yhdistykselleen arkistointisuunnitelman.

Yhdistyshistorian arkistointi on tärkeää

”Oman kokemukseni mukaan järjestöissä arkistointi koetaan välillä hankalaksi ja työlääksi. Hyvällä suunnittelulla ja oikeilla työkaluilla arkistoinnista voi saada luontevan osan järjestön hallinnon toimintaa”, koulutusta Kansan Arkiston kanssa suunnitteleva koulutustuottaja Krissu Sirola-Korhonen toteaa.

”Järjestökentän arvokas vaikuttamistyö on syytä tehdä näkyväksi myös tuleville sukupolville.”

Mikä on Kansan Arkisto?

Kansan Arkisto on Suomen vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto, joka tallentaa kokoelmiinsa järjestöjen ja yksityishenkilöiden asiakirjallista historiaa.

Kansan Arkisto

  • palvelee tutkijoita ja muita tiedontarvitsijoita, kuten journalisteja ja sukututkijoita
  • ohjaa ja kouluttaa yhteisöjä arkistonhoidossa
  • asettaa aineistot tutkijoiden ja muiden tietoa hakevien käytettäväksi.

 

Lue lisää arkistointikyselyn tuloksista KSL-opintokeskuksen verkkosivulta.