Nuori ay-vaikuttaja -koulutukseen osallistuvien ryhmä hotellin aulassa.

Haluatko oppia tietoja ja taitoja, joilla edistää työntekijöiden oikeuksia ja asemaa? Onko sinulla ajatus siitä, millaista tulevaisuuden työelämän tulisi olla? 

KSL-opintokeskus, Teollisuuden Vaikuttajat, SEL, PAMin vasemmistoryhmä, JHL:n vasemmistoryhmä sekä Vasemmistonuoret järjestävät yhdessä nuorille 17–36-vuotiaille ammattiyhdistysaktiiveille vuoden mittaisen koulutuksen, jossa pohditaan ammattiyhdistysliikkeen merkitystä tänä päivänä, tutustutaan ay-liikkeen rooliin yhteiskunnallisena vaikuttajana ja vastataan kysymykseen siitä, miltä työelämän tulisi näyttää tulevaisuudessa. Koulutuksessa tutustutaan myös kansainväliseen ay-toimintaan, pohditaan omaa roolia aktiivisena ja kriittisenä ay-toimijana sekä harjaannutaan esiintymisessä.

Voit hakea mukaan koulutukseen, vaikka sinulla ei olisi vielä kokemusta ay-toiminnasta – riittää, että olet motivoitunut ja kiinnostunut toimimaan omassa ammattiliitossasi. Otamme hakemuksia vastaan myös muiden kuin edellä mainittujen liittojen jäseniltä. 

 Koulutus antaa valmiudet  

  • ay-liikkeen tuntemiseen ja omien vaikuttamismahdollisuuksien ymmärtämiseen 
  • kehittää omia viestintä- ja esiintymistaitoja 
  • ymmärtää kansainvälisen yhteistyön ja toimijoiden merkitystä ay-liikkeelle 
  • ymmärtää ay-liikkeen roolia ja omaa toimijuutta ilmastonmuutoksesta johtuvien ongelmien ratkaisijana 
  • ymmärtää solidaarisuuden, normikriittisyyden, yhdenvertaisuuden ja antirasisimin merkitystä osana ay-liikkeen toimintaa
  • verkostoitua muiden ay-liikkeen aktiivien ja toimijoiden kanssa 

Näiden lisäksi koulutus mahdollistaa verkostoitumisen muiden ay-liikkeen toimijoiden kanssa. 

Koulutukset järjestetään pääkaupunkiseudulla syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Yksi koulutuskerta järjestetään Hämeenlinnassa osana Työelämäfoorumi-tapahtumaa. Koulutukseen osallistujalta edellytetään sitoutumista kaikkiin lähitapaamisiin sekä välitehtävien tekemiseen. Koulutus on osallistujille maksuton. Matkakustannukset korvataan hakemusta vastaan. Osallistujalle maksetaan 70€ stipendi/lähikoulutuskerta.  

Koulutuksen lähitapaamiset

Koulutuspäivä alkaa perjantaina noin klo 12 ja päättyy lauantaina noin klo 16. 

Haku koulutukseen on päättynyt toukokuussa 2022.

Koulutukseen valitaan 20 nuorta ay-toimijaa ja valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakuajan päätyttyä.

Koulutuksen järjestäjät

Teollisuuden Vaikuttajat 

Teollisuuden Vaikuttajat on Teollisuusliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto, joka toimii jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi ja tasavertaisen yhteiskunnan edistämiseksi. Teollisuuden Vaikuttajien toiminnan kulmakivet ovat työväenhenkisyys, demokraattisuus, heikompien puolustaminen, yhteisvastuullisuus sekä ympäristön tulevaisuudesta huolehtiminen. Kaiken perustana on palkansaajien tekemä työ ja sen luoma hyvinvointi. 

Meille on tärkeää Suomen teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen maahamme. 

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL 

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitto, joka toimii jäsentensä työehtojen ja työolojen parantamiseksi. SEL neuvottelee työntekijöiden yleissitovat työehtosopimukset leipomo-, lihanjalostus-, maidonjalostus- ja teollisuus- sekä virvoitusjuoma- ja panimoalalle. 

SEL:n jäsenmäärä on 30 000, josta työikäisiä on noin 19 000 ja eläkeläisiä noin 11 000. Lähes 80 prosenttia elintarvikealan työntekijöistä on SEL:n jäseniä. Kaikista SEL:n jäsenistä naisia on noin 57 % ja työikäisistä naisia on 49 %. Työikäisistä jäsenistä joka kolmas on alle 35-vuotias. 

PAMin vasemmistoryhmä 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 200 000 jäsentä, joista naisia on 75 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. PAMin vasemmistoryhmä kokoaa yhteen vasemmistolaisesti ajattelevat PAMin jäsenet. Ryhmän tärkeimmät tavoitteet ovat tasa-arvon toteutuminen, työntekijöiden toimeentulon parantaminen, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä aktiivisempi ja rohkeampi ay-liike. 

JHL:n vasemmistoryhmä 

JHL on monialainen ammattiliitto, joka yhdistää kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä näille aloille opiskelevat. JHL:n jäsenmäärä on noin 200 000, joista naisia on 70 %. JHL:n vasemmisto ja sitoutumattomat -ryhmän toiminnan päätavoite on jäsenten edunvalvonnan varmistaminen liittoa voimistamalla. Toimimme JHL:n päätöksenteossa ja työpaikoilla sen eteen, että työntekijöiden etu ja toimeentulon varmistaminen ohjaa liiton toimintaa kaikissa tilanteissa. Solidaarisuus, tasavertaisuus, luottamus ja rohkeus ovat ne voimat, joilla voimme yhdessä muuttaa työelämää reilummaksi. JHL:n vasemmistoryhmän kannatus oli edellisissä vuoden 2017 edustajistovaaleissa 29,7 % ja saimme edustajistoon 33 paikkaa. 

Vasemmistonuoret 

Vasemmistonuoret (Vänsterunga / Gurutnuorat / Čiǯǯbieʹllnuõr / Čižetnuorah) on poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja kansainvälisyys. Tehtävänämme on tukea nuorten kehittymistä aktiivisiksi poliittisiksi toimijoiksi. Vasemmistonuorten käsityksen mukaan politiikkaa tehdään kaikkialla, eikä se rajoitu virallisiin edustuksellisiin rakenteisiin. Toimimme kaduilla sekä kabineteissa eli toimintatapamme vaihtelevat demokraattisista mielenosoituksista, tempauksista ja kampanjoista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, verkostoissa, ammattiyhdistysliikkeessä sekä julkisuudessa. Järjestämme myös koulutuksia ja leirejä, joiden kautta nuoret saavat tietoa yhteiskunnasta, voivat viettää vapaa-aikaa ja tutustuvat uusiin ihmisiin. Vaikutamme politiikassa kunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Jäseneksi voivat liittyä 13–30-vuotiaat nuoret. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan hyväksynnän jäsenyydelleen. Jäsenyys on ilmainen, eikä sido toimintaan. Kaikki jäsenet saavat kotiinsa Libero-lehden neljä kertaa vuodessa. Yli 30-vuotiaat voivat liittyä kannatusjäseniksi. Tervetuloa mukaan! 

Kysy lisää