Haluatko oppia tietoja ja taitoja, joilla edistää työntekijöiden oikeuksia ja asemaa? Onko sinulla ajatus siitä, millaista tulevaisuuden työelämän tulisi olla?

KSL-opintokeskus, Teollisuuden Vaikuttajat, SEL, PAMin vasemmistoryhmä, JHL:n vasemmistoryhmä sekä Vasemmistonuoret järjestävät yhdessä nuorille 17–36-vuotiaille ammattiyhdistysaktiiveille vuoden mittaisen koulutuksen, jossa pääset tutustumaan suomalaiseen ja kansainväliseen ammattiyhdistysliikkeeseen, tutustut erilaisiin vaikuttamisen tapoihin ay-liikkeessä ja opit valitsemaan sopivia keinoja tavoitteidesi edistämiseen yhdessä muiden kanssa. Koulutuksen aikana tutustut muiden liittojen nuoriin ja pääset osaksi aktiivista ay-nuorten verkostoa.

Voit hakea mukaan koulutukseen, vaikka sinulla ei olisi vielä kokemusta ay-toiminnasta. Riittää, että olet motivoitunut ja kiinnostunut toimimaan omassa ammattiliitossasi. Otamme hakemuksia vastaan myös muiden kuin edellä mainittujen liittojen jäseniltä.

Koulutuksessa saat valmiudet

 • paikantaa itsesi osana ay-liikettä ja kuvailla omaa toimijuuttasi siinä.
 • ymmärtää ay-liikkeen ja parlamentaarisen järjestelmän erilaiset roolit ja tunnistaa yhteistyön mahdollisuuksia.
 • ymmärtää, miten oma ammattiliittosi ja suomalainen ay-liike kytkeytyy osaksi kansainvälistä ay-liikettä.
 • soveltaa erilaisia vaikuttamisen ja yhteistyön keinoja suomalaisessa ja kansainvälisessä ay-liikkeessä.
 • ymmärtää sensitiivisen kohtaamisen merkityksen vuorovaikutustilanteissa ja arvioida omaa toimintaansa niissä.
 • asettaa omia vaikuttamisen tavoitteita, valita keinoja niiden edistämiseksi sekä viestiä niistä selkeästi yhdessä muiden ay-liikkeen aktiivien kanssa.
 • ymmärtää verkostoitumisen tärkeyden ja laajentaa omaa verkostoasi.

Käytännön järjestelyt

Koulutukset järjestetään Helsingissä syksyn 2024 ja kevään 2025 aikana. Koulutukseen kuuluu neljä koulutusviikonloppua ja yksi iltawebinaari. Koulutukseen osallistujalta edellytetään sitoutumista kaikkiin lähitapaamisiin sekä välitehtävien tekemiseen. Koulutus on osallistujille maksuton.

Matkakustannukset korvataan hakemusta vastaan.

Osallistujalle korvataan matkakulut edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Pitkämatkalaisia kannustamme käyttämään yöjunaa mahdollisuuksien mukaan. Kilometrikorvauksia maksetaan vain perustellusta syystä erikseen sovitusti.

Majoittuminen kahden hengen huoneessa on osallistujalle maksutonta. Mikäli haluat majoittua yhden hengen huoneessa, tulee sinun maksaa 40 € hotelli Rantapuiston vastaanottoon huoneeseen kirjautumisen yhteydessä. Mikäli tarvitset esteettömän huoneen, se on maksuton.

Osallistujalle maksetaan 70 € stipendi/lähikoulutuskerta.

Koulutuksen vastuukouluttajia ovat järjestösuunnittelija Emmi Alho (opintovapaalla, töissä jälleen 5.8.) ja koulutustuottaja Krissu Sirola-Korhonen.

Koulutuksessa vierailee puhujia, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä ammattiyhdistysliikkeessä ja sen lähettyvillä.

Koulutuksen aikataulu

 • 27.-28.9. 1. koulutuskerta
 • 8.-9.11. 2. koulutuskerta
 • 3.12. Webinaari
 • 31.1.-1.2.2025 3. koulutuskerta
 • 7.-8.3.2025 4. koulutuskerta

Koulutuspäivät alkavat perjantaisin klo 12 ja päättyvät lauantaina klo 16 mennessä. Lähikoulutukset järjestetään Helsingissä hotelli Rantapuistossa.

Näin haet

Hakuaika koulutukseen on 1.3.-30.4.2024.

Hae mukaan koulutukseen täyttämällä hakemuslomake.

Koulutukseen valitaan 18 nuorta ay-toimijaa ja valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti juhannukseen mennessä. Koulutukseen valitut saavat ensimmäisen koulutuskerran ohjelman ja tarkemman aikataulun elokuussa 2024.

Lisätietoja antaa Krissu Sirola-Korhonen,

Turvallisemman tilan periaatteet

Koulutuksessa noudatetaan KSL-opintokeskuksen turvallisemman tilan periaatteita. Tutustu periaatteisiin verkkosivullamme.

Esteettömyys

 • Oviaukot vaihtelevat välillä 85-90 cm. Kynnykset ovat enimmillään 2 cm. Kaikissa kokoustiloissa on renkiovi, jonka saa auki tarvittaessa.
 • Rantapuiston tuolit ovat käsinojallisia, mutta tarjolla on myös käsinojattomia tuoleja.
 • Tapahtumapaikassa on sukupuolineutraali wc sekä inva-wc.
 • Rantapuiston ravintolaan on esteetön pääsy, kulku tapahtuu keittiön kautta henkilökunnan avustuksella.
 • Tapahtumapaikassa on kaksi esteetöntä hotellihuonetta, ilmoitathan jos tarvitset sellaisen.

Koulutuksen järjestäjät

Teollisuuden Vaikuttajat 

Teollisuuden Vaikuttajat on Teollisuusliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto, joka toimii jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi ja tasavertaisen yhteiskunnan edistämiseksi. Teollisuuden Vaikuttajien toiminnan kulmakivet ovat työväenhenkisyys, demokraattisuus, heikompien puolustaminen, yhteisvastuullisuus sekä ympäristön tulevaisuudesta huolehtiminen. Kaiken perustana on palkansaajien tekemä työ ja sen luoma hyvinvointi. 

Meille on tärkeää Suomen teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen maahamme. 

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL 

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitto, joka toimii jäsentensä työehtojen ja työolojen parantamiseksi. SEL neuvottelee työntekijöiden yleissitovat työehtosopimukset leipomo-, lihanjalostus-, maidonjalostus- ja teollisuus- sekä virvoitusjuoma- ja panimoalalle. 

SEL:n jäsenmäärä on 30 000, josta työikäisiä on noin 19 000 ja eläkeläisiä noin 11 000. Lähes 80 prosenttia elintarvikealan työntekijöistä on SEL:n jäseniä. Kaikista SEL:n jäsenistä naisia on noin 57 % ja työikäisistä naisia on 49 %. Työikäisistä jäsenistä joka kolmas on alle 35-vuotias. 

PAMin vasemmistoryhmä 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 200 000 jäsentä, joista naisia on 75 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. PAMin vasemmistoryhmä kokoaa yhteen vasemmistolaisesti ajattelevat PAMin jäsenet. Ryhmän tärkeimmät tavoitteet ovat tasa-arvon toteutuminen, työntekijöiden toimeentulon parantaminen, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä aktiivisempi ja rohkeampi ay-liike. 

JHL:n vasemmistoryhmä 

JHL on monialainen ammattiliitto, joka yhdistää kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä näille aloille opiskelevat. JHL:n jäsenmäärä on noin 200 000, joista naisia on 70 %. JHL:n vasemmisto ja sitoutumattomat -ryhmän toiminnan päätavoite on jäsenten edunvalvonnan varmistaminen liittoa voimistamalla. Toimimme JHL:n päätöksenteossa ja työpaikoilla sen eteen, että työntekijöiden etu ja toimeentulon varmistaminen ohjaa liiton toimintaa kaikissa tilanteissa. Solidaarisuus, tasavertaisuus, luottamus ja rohkeus ovat ne voimat, joilla voimme yhdessä muuttaa työelämää reilummaksi. JHL:n vasemmistoryhmän kannatus oli edellisissä vuoden 2017 edustajistovaaleissa 29,7 % ja saimme edustajistoon 33 paikkaa. 

Vasemmistonuoret 

Vasemmistonuoret (Vänsterunga / Gurutnuorat / Čiǯǯbieʹllnuõr / Čižetnuorah) on poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja kansainvälisyys. Tehtävänämme on tukea nuorten kehittymistä aktiivisiksi poliittisiksi toimijoiksi. Vasemmistonuorten käsityksen mukaan politiikkaa tehdään kaikkialla, eikä se rajoitu virallisiin edustuksellisiin rakenteisiin. Toimimme kaduilla sekä kabineteissa eli toimintatapamme vaihtelevat demokraattisista mielenosoituksista, tempauksista ja kampanjoista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, verkostoissa, ammattiyhdistysliikkeessä sekä julkisuudessa. Järjestämme myös koulutuksia ja leirejä, joiden kautta nuoret saavat tietoa yhteiskunnasta, voivat viettää vapaa-aikaa ja tutustuvat uusiin ihmisiin. Vaikutamme politiikassa kunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Jäseneksi voivat liittyä 13–30-vuotiaat nuoret. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan hyväksynnän jäsenyydelleen. Jäsenyys on ilmainen, eikä sido toimintaan. Kaikki jäsenet saavat kotiinsa Libero-lehden neljä kertaa vuodessa. Yli 30-vuotiaat voivat liittyä kannatusjäseniksi. Tervetuloa mukaan! 

Kysy lisää