Nuori ay-vaikuttaja -koulutus on suunnattu 17-36-vuotiaille ammattiyhdistysaktiiveille sekä ay-toiminnasta kiinnostuneille. Kyseessä on vuoden mittainen koulutus, jossa pohditaan ammattiyhdistysliikkeen merkitystä tänä päivänä, tutustutaan ay-liikkeen rooliin yhteiskunnallisena vaikuttajana ja vastataan kysymykseen siitä, miltä työelämän tulisi näyttää tulevaisuudessa. Koulutuksessa tutustutaan myös kansainväliseen ay-toimintaan, pohditaan omaa roolia aktiivisena ja kriittisenä ay-toimijana sekä harjaannutaan esiintymisessä. 

Järjestämme koulutuksen yhteistyössä Teollisuuden Vaikuttajien, SEL:n, PAM:n vasemmistoryhmän, JHL:n vasemmistoryhmän sekä Vasemmistonuorten kanssa.

Koulutuksen käyneet Arttu Jokikota (kuvassa vasemmalla) ja Marika Saarinen (kuvassa oikealla) kertovat haastattelussa, miksi päättivät osallistua Nuori ay-vaikuttaja -koulutukseen ja mitä he ovat siitä hyötyneet.

”Koulutukseen voi lähteä myös kaltaiseni ay-toiminnan ulkopuolelta tuleva”

Hei Marika! Kerro jotain itsestäsi.
Olen Marika Saarinen, ja olen tällä hetkellä mukana ammattiliitto Pron Nuorten foorumin suunnitteluryhmässä.

Miksi hakeuduit tähän koulutukseen? Hakeuduin koulutukseen mielenkiinnosta itselleni hiukan vieraaksi jäänyttä ay-toimintaa kohtaan. Näen ammattiyhdistystoiminnan ihmisoikeustyönä, minkä vuoksi olen siitä kiinnostunut.

Mikä koulutuksessa mieleenpainuvinta? Koulutuksessa minulle oli tärkeää oppia ay-toiminnan historiasta, josta pidetty luento oli yksi koulutuksen kohokohdista. Toisaalta pidin tärkeänä meille opetettuja kriittisiä mediataitoja. Erityisesti vale- ja vastamedioiden toimintatapojen avaaminen oli silmiä avaavaa ja tärkeää nyky-yhteiskunnan ongelmien ymmärtämisen kannalta.

Kenelle suosittelisit Nuori ay-vaikuttaja -koulutusta?
Koulutukseen voi lähteä myös kaltaiseni ay-toiminnan ulkopuolelta tuleva. Jos on uteliaisuutta ay-toimintaan ja sen eri muotoihin, niin rohkaisen lähtemään mukaan.

Mikä sinulle on ay-toiminnassa tärkeintä?
Yhteiskunnan muuttaminen tasa-arvoiseksi.

Mitä hyötyä sinulle oli koulutuksesta?
Koulutuksen loppuvaiheessa asetuin vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaaksi. Koulutuksen aikana opitut vaikuttamistaidot ja syventynyt ymmärrys yhteiskuntajärjestelmästä auttoivat minua vaalityössä. Olen nyt myös mukana oman ammattiliittoni nuorten toiminnassa. Koulutus on siis kannustanut ja rohkaissut toimimaan.

”Nyt tunnistan paremmin eri tapoja ja väyliä vaikuttaa”

Hei Arttu! Kuka olet?
Olen Arttu Jokikota. Toimin teräsyhtiö SSAB Europe Oy:ssa Hämeenlinnan toimipaikalla toista kaksivuotiskautta työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna. Edustan toimipaikallamme noin 600 henkilöä ja toiminkin täyspäiväisenä valtuutettuna. Työn ohella opiskelen oppisopimusmuotoisesti Turvallisuusalan perustutkintoa.

Toimin Vanajan metallityöväen ammattiosasto 250:n taloudenhoitajana ja nuorisojaoston vetäjänä. Meidän ammattiliittona toimii Teollisuusliitto ja alana teknologiateollisuus.

Kuinka kiinnostuit Nuori ay-vaikuttaja -koulutuksesta?

Tulin valituksi vuoden 2020 alussa tehtaan työsuojeluvaltuutetuksi ja janosin tietoa myös ammattiyhdistyksestä. Törmäsin koulutukseen jossain koulutuskalenterissa, ja päätin hakea.

Mikä koulutuksessa oli parasta?

Nuori ay-vaikuttaja -kurssi toi nuoria ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä yhteen eri lähtökohdista. Oli kiva nähdä, ettei ammattiyhdistys ollut etäinen ja täynnä kysymysmerkkejä ainoastaan tällaisen kaiken toiminnan keskelle askeleen ottaneen mielestä.

Koulutuksen parasta antia oli laaja tutustuminen ammattiyhdistysliikkeeseen. Perehdyimme historiaan ja siihen, kuinka ammattiyhdistysliike toimii. Nyt tunnistan paremmin eri tapoja ja väyliä vaikuttaa. Pohdimme, mihin asioihin ammattiyhdistykseni tulisi poliittisesti, yhteiskunnallisesti ja yksilön tasolla vaikuttaa.

Nautin erittäin paljon kouluttajien kuuntelemisesta ja siitä, kuinka he toivat oman ammattitaitonsa esille omassa osaamisalueessaan. Pidin muiden vertaisten ja eri lähtökohdissa olevien nuorten kanssa keskustelemisesta. Koulutus on myös rohkaissut minua osallistumaan oman ammattiosastoni toimintaan ja paikallispolitiikkaan kunnassani.

Kenelle suosittelisit Nuori ay-vaikuttaja -koulutusta?
Suosittelen Nuori ay-vaikuttaja koulutusta kaikille. Ammattiyhdistysliike pystyy vaikuttamaan ja ajamaan pienen ihmisen asioita monipuolisesti yhteiskunnan eri tasoilla. Rohkaisen kaikkia lähtemään mukaan avoimin mielin.

Miksi koulutukseen osallistuminen on tärkeää?
Loppuviimein ammattiyhdistys on jäsentensä näköinen. Jos emme jäseninä tiedä, kuinka oman alamme työntekijäliitto toimii, hoitaa edunvalvontaa ja ajaa jäseniensä asiaa, sen jatkuvuus vahvana ei ole itsestään selvää.

Hae vuoden 2022-23 koulutukseen

Haku syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen on käynnissä 22.5.2022 asti.

Lue lisää verkkosivultamme ja hae!