Julkaisimme Käsityöaktivismi!-kirjan, jotta juuri sinä löytäisit käsityöaktivismin. Käsityöaktivismi on kansalaisaktivismin muoto, jossa omia mielipiteitä ilmaistaan käsityön avulla. Käsitöiden tekotavat ja julkaisut voivat vaihdella käsityöaktivismissa laajasti, mutta yhdistävänä tekijänä käsitöissä löytyy kannan ottaminen yhteiskunnallisiin asioihin.

Käsityöaktivistit kirjoittavat julkaisussa siitä, mikä sai heidät valitsemaan käsityöaktivismin ja millaisia mahdollisuuksia käsityöaktivismi avaa kannan ottamiseen ja kansalaisaktivismiin. Teksteistä nousee esiin tarve murtautua ulos käsitöiden selkeitä ohjeita ja kaavoja noudettavasta luonteesta.

Julkaisussa esitellyt ohjeet ovat sinulle inspiraatioksi, jotta voisit lähteä kokeilemaan käsityöaktivismin mahdollisuuksia.

Julkaisun kirjoittajat ja me KSL-opintokeskuksessa kannustamme sinua kokeilemaan ja luomaan omia ilmaisun muotoja yksin ja yhdessä muiden kanssa

  • järjestä työpajoja ja kursseja käsityöaktivismin ympärille
  • käytä julkaisua erilaisissa opintoryhmissä, oppilaitoksissa ja järjestötoiminnassa
  • tee käsityöaktivismia tunnetuksi hedelmällisenä oman ilmaisun ja kansalaistoiminnan muotona

Julkaisu on saatavilla myös englanninkielisenä käännöksenä nimellä Craftivism!

Mending Neko paikkaa kirjahyllyn edessä farkkuja.

Niko Lindgren alias Mending Neko

”Minulle vaatteiden korjaaminen on suorin ja välittömin tapa ilmaista tyytymättömyyttäni vaateteollisuuden vallitsevaan tilaan. Aktivismina vaateteollisuuden epäkohtien esiin tuominen on myös selkeä tapa huomioida vallitsevan järjestelmän mahdottomuutta. Näihin ongelmiin kytkeytyvät luonnonvarojen ylikulutus, elinympäristöjen tuhoutuminen, ihmisoikeuskysymykset, pitkät kuljetusketjut ja jäteongelmat.”

Riitta Skytt istuu tuolilla ja pitelee sylissään itse tehtyä nukkea. Huoneen seinillä roikkuu paljon erilaisia esineitä.

Riitta Skytt

”Uskon, että perustamme vielä vammaisten ihmisten käsityöaktivismiryhmän. Tekemisen lomassa pohdimme meille tärkeitä aiheita. Minkälaisella käsityöllä voimme vaikuttaa julkisten tilojen esteellisyyteen? Miten käsityö torjuu tunkeilevat väkisin auttajat? Mitä kirjoisin omaan voimatauluuni? Miten käsityömme näkyy kaupungilla vammaisten päivänä joulukuun kolmantena?”

Linnea Saarits istuu penkillä huoneessa, jossa on värikkäitä käsitöitä. Seinällä on ryijy, johon on kirjailtu teksti: kohti häpeää.

Linnea Saarits

”Toivon, että ihmiset oppisivat menemään epävarmuuksiaan ja häpeäänsä kohti toteuttamalla itseään myös tekniikoilla, joita he eivät jonkun muun mielestä osaa tehdä oikein. Itseilmaisun vapautuminen ja uuden tunneilmaisukanavan löytyminen kirjonnasta on toisinaan koskettavaa seurattavaa. Ohjaajana Radikaaleissa ristipistoissa olen saanut myötäelää ja nähdä tilanteita, joissa ihminen on löytänyt kirjonnasta motivaation nousta aamuisin sängystä ja jaksaa läpi vaikeiden aikojen.”

Vilja Joensuu istuu nojatuolissa ja pujottelee sormin punaista lankaa henkarin ympärille. Nojatuolia vastapäätä on iso punainen vanhan ajan valaisin.

Vilja Joensuu

”Käsityömenetelmien ja -perinteiden käyttäminen on jo itsessään poliittinen valinta. Käsityö on historiallisesti nähty sukupuolittuneena kotityönä tai parhaimmillaankin harrastuksena, joka ei sovi korkeiden taiteiden kaanoniin tai tehokkaaseen vaikuttamiseen. Käsitöihin liittyy sukupuolten ja yhteiskuntaluokkien välisiä hierarkioita ja valtaa, ja käsityön nostaminen nykytaiteen tekniikaksi tai aktivismin välineeksi purkaa osaltaan näitä asetelmia.”

Kevät Sieppi istuu sohvalla ja tekee sateenkaaren väristä kirjontatyötä.

Kevät Sieppi

”Ihmisoikeus- ja LGBT-teemat, sukupuolen moninaisuuden kunnioittaminen, ympäristöteemat, feministinen taide, kapitalismin kritiikki sekä taide tunnetyönä ovat minulle tärkeitä. Aktivistilta kysytään usein: ”Miksi ajat tätä asiaa, etkä tätä toista, mielestäni tärkeämpää asiaa?”. Minusta sama ihminen voi välittää ilmastokysymyksistä, suomalaisista työttömistä ja vaikkapa kasvissyönnistä.”

Tarja Suomi ja Hanna Väätäinen seisovat betoniseinän edessä ja pitelevät yhdessä käsityötä, johon on kirjailtu suuri silmä ja teksti: Meri kysyy mikset puutu asiaan.

Tarja Suomi ja Hanna Väätäinen

”Aktivismin on oltava mahdollista sekä ulospäin että sisäänpäin suuntautuneille. Yksi introvertti vaikuttamisen keino on käsityöaktivismi. Se tapahtuu katseilta suojassa. Anonyymiys suojelee tekijöitä. Introvertti politiikka on asiakeskeistä ja luonteeltaan jatkuvaa yksittäisten käsityöaktivistien tai projektien esiin nostamisen sijaan.”

Kysy lisää käsityöaktivismista