Kansan Sivistystyön Liiton edustajiston kokous pidettiin maanantaina 7.6.2021. Kokouksessa vahvistettiin strategia vuosille 2022-2026 sekä valittiin edustajisto ja liittohallitus toimintakaudelle 2021-2024. Edustajiston puheenjohtajan tehtävän jättävä vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen kiitti lämpimin sanoin KSL:n henkilökuntaa hyvästä toiminnasta koronavuoden aikana.

Strategia sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta

Uuden strategiamme missiona on tarjota mahdollisuuksia voimaantua toimimaan sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Strategiakaudella keskitymme jokaisena vuonna kulloiseenkin painopisteeseen, joita ovat

 • yhteistyön lujittaminen
 • yksilöllisten voimavarojen vahvistaminen
 • osaamistarpeisiin vastaaminen
 • arvoilmapiiriin vaikuttaminen
 • yhteiskuntaa uudistava toiminta.

Vuonna 2026 haluamme olla ekososiaalinen sivistäjä, jonka perustukset ovat vakaat.

”Meillä on ollut hyvä yhteinen strategiaprosessi hallinnon ja henkilökunnan kanssa”, toteaa pääsihteeri Tuula Kumpumäki. ”Uuden strategian vuosittaiset painopisteet ovat luonteva kehys KSL:n eri toimintojen vuosisuunnittelun tueksi.”

Tutustu strategiaamme verkkosivullamme.

KSL:n edustajisto 2021-2024

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Juuso Aromaa (Vasemmistoliitto) ja varapuheenjohtajaksi Minttu Sillanpää (SEL).

”KSL on ollut toimintahistoriansa aikana merkittävä osa vasemmistolaista liikettä ja usein myös se linkki, joka yhdistää liikkeen eri osia keskenään. KSL on tuttu ja tärkeä toimija niin pinskuille, vanuille kuin vasemmistoliiton aktiiveillekin”, toteaa Aromaa, joka työskentelee vasemmistoliiton jäsen- ja järjestötiimin vetäjänä. ”Uskon, että KSL:n rooli tulevalla strategiakaudella tulee entisestään kehittymään niin kumppanuuksien vahvistamisen, sivistyksen edistämisen kuin yhteiskunnan uudistamisen saralla. Oma erityinen mielenkiinnon kohteeni ja tavoitteeni on vasemmistoliittolaisen, mutta yleisemmin myös vasemmistolaisen järjestötoiminnan kehittäminen ja kouluttaminen. KSL:n rooli tulee varmasti olemaan näissäkin pyrkimyksissä merkittävässä asemassa tällä strategiakaudella.”

Varsinaiset jäsenet

 • Antti Saarelainen (Vasemmistoliitto rp)
 • Anni Hakolampi (Pinskut)
 • Turja Lehtonen (Teollisuuspiiri ry)
 • Hannu Siltala(Teollisuuspiiri ry)
 • Hanna Rokkanen (Teollisuuspiiri ry)
 • Ville Kari (Teollisuuspiiri ry)
 • Kenneth Lindström (Palvelualojen ammattiliitto PAM ry)
 • Tanja Leskinen (Palvelualojen ammattiliitto PAM ry)
 • Katja Palosaari (Palvelualojen ammattiliitto PAM ry)
 • Sirkka Kuivala (Eläkeläiset ry)
 • Aarno Jalonen (Eläkeläiset ry)
 • Erja Ekman (Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry)
 • Erika Andersson (Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry)
 • Pirjo Rauanheimo (Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry)
 • Kalle Siltala (Tutkijaliitto ry)
 • Sisko-Tuulikki Toijonen (Yleinen Lehtimiesliitto YLL ry)
 • Sini Niva (Yrjö Sirolan säätiö sr)
 • Ilmari Kallius (Vasemmisto-opiskelijat ry)
 • Pirkko Kilpeläinen (Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry)
 • Abdi Cisman (Vasemmistonuoret ry)

Varajäsenet

 • Riina Lindstedt (Pinskut)
 • Inka Nokelainen (Teollisuuspiiri ry)
 • Kalle Forsman (Teollisuuspiiri ry)
 • Vesa Kotaviita (Teollisuuspiiri ry)
 • Jenni Uljas (Teollisuuspiiri ry)
 • Maarit Fredt (Eläkeläiset ry)
 • Heimo Liimatainen (Eläkeläiset ry)
 • Elias Krohn (Yleinen Lehtimiesliitto YLL ry)
 • Suvi-Tuuli Lundmark (Vasemmisto-opiskelijat ry)
 • Pertti Laitila (Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry)
 • Henrik Jaakkola (Vasemmistonuoret ry)

KSL:n liittohallitus 2021-2024

Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Närhinen (SEL), varapuheenjohtajiksi Ville-Petteri Risberg (Teollisuuspiiri ry) ja pääsihteeriksi Tuula Kumpumäki.

Varsinaiset jäsenet

 • Tiina Rajala (Eläkeläiset ry)
 • Timo Lehto (Teollisuuspiiri ry)
 • Jaana Saaranen (SEL)
 • Helena Vähä-Ruka (PAM)
 • Kalle Hyötynen (JHL)
 • Ira Vainikainen (Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat)
 • Elisa Lientola (Vasemmistoliitto)

Varajäsenet

 • Arttu Ahmala (Vasemmistonuoret)
 • Katja Noro (PAM)

Olemassaolon tarkoitus

Strategiatyössä käytimme toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Työpajassa syntyi mm. strategiaan liitetty runo Olemassaolon tarkoitus.

Sivistys nostattaa!
Kriittinen aktivismi
Vuorovaikutteinen aktivismi
Vahvistaa, voimaannuttaa toimimaan
Yhdessä
Sivistys saa ravisuttamaan ja ällistymään

”Täältä tulee inhimillisyys ja empatia!”
Vasemmistolainen yhteisöllisyys muuttaa maailmaa
Sivistys, solidaarisuus, ekologisuus, jatkuva vapaus!

Katsele ja kuuntele videolta,
kuinka sanataideopettaja Maami Snellman lausuu strategiatyöpajassa syntyneen runon Olemassaolon tarkoitus.