Kansan Sivistystyön Liitto ry:n julkaisutoiminta juontaa juurensa aikaan, jolloin vasemmistolaisille kirjoille oli rakennettava omat julkaisukanavat kulttuuri- ja tiede-eliitin haastamiseksi. Nykyisin sen kirjat syntyvät yhteistyönä ajatuspajan kanssa sekä järjestökentän täsmätarpeisiin.

Jukka Peltokoski on yksi KSL-opintokeskuksen julkaisutoiminnasta vastaavista. Tampereella asuva Peltokoski korostaa opintokeskuksen oman tiedontuotannon keskittyvän yhteiskunnallisesti merkittäviin teoksiin. Järjestön oman julkaisutoiminnan perinne kumpuaa ajalta, jolloin vasemmistolaista kirjallisuutta ja teoriaa ei hyväksytty kovin kaupallisiin kustantamoihin. Osittain tästä syystä vasemmistolaisen opintokeskuksen täytyi itse lähteä kirjojen julkaisualalle.

Itsenäisen julkaisutoiminnan parissa Peltokoskella on taustaa jo ennen työtä KSL:llä. Jyväskylässä asuessaan hän kuului 2000 ja 2010-luvuilla vaikuttaneen ja Jyväskylästä käsin toimineen Megafoni-verkkojulkaisun toimituskuntaan. Megafoni profiloitui erityisesti prekariaattiliikkeen ja sen teorian esittelijänä Suomessa.

Nykypäivänä julkaisukenttä on siinä määrin muuttunut, että vasemmistolaiselle kirjallisuudelle löytyy yhteiskunnallisia kustantamoja, ja puolueen kyljessä toimii ajatuspaja. KSL haluaa kuitenkin edelleen tuottaa itse tietokirjallisuutta ja koulutusoppaita.

Syy tälle on Peltokosken mukaan se, että pitämällä kiinni julkaisutoiminnasta ja sen tietotaidosta, KSL pystyy vastaamaan jäsenjärjestöjen tarpeisiin täsmätuottamalla teoksia, joille on ajankohtainen tilaus kentällä.

“Julkaisutoimintamme pyrkimyksenä on, että kaikki tuottamamme julkaisut ovat helposti lähestyttäviä ja luettavia. Sellaisia, että kuka vain voi tarttua kirjaan ja ymmärtää sisällön, vaikka se olisikin hankalaksi miellettyä talousteoriaa. Kuten muukin KSL:n toiminta, pyrimme tekemään julkaisumme mahdollisimman saavutettaviksi”, Peltokoski sanoo.

Jukka Peltokoski istuu kirjastossa nojatuolissa teos käsissään.

Teoriaa todellisiin tarpeisiin

Järjestön julkaisutoiminnan yhteistyökumppanina toimivat vasemmistolainen ajatushautomo Vasemmistofoorumi sekä puolue vasemmistoliitto. Kuntavaaleja silmällä pitäen Peltokoski toimitti yhdessä vasemmistoliiton kuntapoliittisen asiantuntijan Antti Saarelaisen kanssa teoksen, joka käsitteli kuntataloutta. Teos oli tehty erityisesti jo valtuustoissa istuvien kunnallispoliitikkojen ja kuntavaaleissa ehdolla olevien työkaluksi päätöksentekoon ja keskustelun tueksi kuntataloudesta.

KSL:n tuottama kirjallisuus esittelee laajasti erilaisia yhteiskunnallisia aiheita. Toukokuussa 2020 järjestö julkaisi tutkija Johanna Perkiöltä teoksen perustulosta ja sen roolista suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuonna 2022 julkaistiin Syrjimätön kieli ja Käsityöaktivismi! -nimiset teokset. Peltokoski pitää tärkeänä, että julkaisutoiminta tuottaa niin järjestöille kuin yksityisillekin henkilöille ajattelun välineitä, uutta sanastoa ja tapoja katsoa maailmaa, niin että teorialla on yhteys käytännön toimintaan.

“Käsitteet, kuten perustulo ja mitä se voi olla, auttavat myös käytännön organisointiin ja kehittämiseen. Teoriaa ei voi erottaa toiminnasta. Näillä kirjoilla esitellään yhteiskunnallisia teemoja vasemmistolaiselle liikkeelle, mutta haluamme ihmisten muodostavan niistä oman mielipiteensä”, Peltokoski sanoo.

KSL:n julkaisutoiminta

  • Julkaisuja ja materiaaleja yhteiskunnasta, yhdistystoiminnasta ja aikuiskasvatuksesta.
  • Yhteistyö vasemmistolaisen ajatushautomon Vasemmistofoorumin kanssa.
  • Julkaisut ovat maksuttomia, ja niistä löytyy sähköinen versio pdf-versio verkkosivuilta.
  • Voit myös tilata julkaisuihin liittyviä koulutuksia.

Tutustu julkaisuihin KSL:n verkkosivuilla.

Teksti: Henri Salonen
Kuvat: Pinja Nikki