Opinnolliset ja yhteiskunnalliset julkaisut ovat olleet keskeinen osa Kansan Sivistystyön Liiton sivistystehtävää sen toiminnan alkuvuosista lähtien. Oma julkaisutoiminta on vastannut tarpeeseen tuottaa esimerkiksi vasemmistolaista kirjallisuutta aikana, jolloin sille ei ole ollut paikkaa kaupallisessa kustannustoiminnassa. Kokosimme KSL:n juhlavuoden kunniaksi julkaisuistamme pienimuotoisen näyttelyn Työväenliikkeen kirjastoon 13.3.-26.4.2024.

Näyttelyssä esillä olevat julkaisut on koottu Työväenliikkeen kirjaston kokoelmista. Ne esitellään viiden teeman mukaan välähdyksinä KSL:n julkaisutoiminnan matkalta: KSL:n kirjeopisto, ekososiaalinen sivistys, naisasia, kulttuuri sekä KSL:n lehdet. Esillä on myös KSL:n tuoreimpia julkaisuja 2020-luvulta.

Kirjeopisto oli oman aikansa etäopiskelua

KSL:n ensimmäiset julkaisut ovat jo 1960 -luvulta, mm. kannanottoja aborttilainsäädännöstä ja päivähoidosta. 1970-luvulla KSL:ssa toimi aktiivinen kirjeopisto – tuon ajan versio tämän päivän etäopiskelusta. Sen opintoaineistot ovat iso osa KSL:n julkaisujen kokonaisuutta. Nimensä mukaisesti kirjeopiston toiminta perustui kirjeenvaihtoon yksittäisen opiskelijan tai kirjekerhon ja kirjeopiston välillä. Posti kuljetti opintoaineiston ja opiskelijoiden vastaukset kuten myös viimeisessä vaiheessa arvioinnin ja todistukset.

Kirjeopiston aineistot käsittelivät erityisesti työväenliikettä, demokratiaa ja marxilaisuutta. Kuten edelleen KSL:n opinnollisessa toiminnassa, jo kirjeopistossa korostui vapaa ja luottamuksellinen ilmapiiri, oppijalähtöisyys sekä vertaisoppiminen. Vapaus oppia!

Keskustelunavauksia edellä aikaansa

Myöhemmissä vaiheissa KSL:n julkaisutoiminnan sisällöissä korostui työväenliikkeen ja vasemmistolaisen aatteellisen opintoaineiston rinnalla erilaiset ajankohtaiset yhteiskunnalliset teemat ja keskustelunavaukset. Monet julkaisut voidaan nähdä aikansa edelläkävijöinä. Teemoja on ollut muun muassa ympäristöstä, filosofiasta, perustulosta ja vegaanisesta ruokavaliosta teatteriin, musiikkiin, rauhanasiaan, maahanmuuttoon ja käsityöaktivismiin. Lähestymisnäkökulmat vaihtelevat ilahduttavan laajasti.

Populaari- ja uusi mediakulttuuri yhdistyivät politiikan aiheisiin kulttuurilehdessä

Kaksi ihmistä katselee vitriinin päällä olevia värikkäitä lehtiä. Kolmas ottaa valokuvaa vitriinistä. Neljäs katselee seinällä olevaa julistetta.

Näyttelyssä voi tutustua myös KSL:n julkaisemiin ajattelua uudistaviin lehtiin. Lehteä julkaistiin nimillä Kantti, Chant, ARG ja Älli.

”Chant yhdisti 1980-luvun postmodernismin ja brittiläisen uusvasemmistolaisen ajattelun kokonaistaideteoksen kaltaiseen ilmaisuun, jossa populaari- ja mediakulttuuri sekä politiikan aiheet olivat osa yleiskulttuurilehteä. Aitopaikalta Chant myös seurasi hämmentyneen ironisesti sosialistisen maailman hajoamista ja sen tilalle nousevaa media- ja markkinakulttuurin yhteiskuntaa.”

Tutustu uusiin julkaisuihin maksutta

Yhä tänäkin päivänä keskustelun ja ajattelun herättäjinä julkaisut palvelevat myös KSL-opintokeskuksen tehtävää järjestöjen kouluttajana. Kansalaisyhteiskunnan toimijat saavat tukea toimintansa kehittämiseen matalan kynnyksen julkaisuista, oppaista ja myös teoreettisemmasta kirjallisuudesta .

Kaikki uudet julkaisumme ovat tilattavissa tai ladattavissa maksutta verkkosivuiltamme.

Näyttely

Tutustu näyttelyyn Työväenliikkeen kirjastossa (Sörnäisten rantatie 25 A, Helsinki) 13.3.-26.4.2024.

  • Maanantai suljettu
  • Tiistai 10 – 17
  • Keskiviikko 10 – 17
  • Torstai 10 – 16
  • Perjantai 10 – 16

Esteettömyys

Työväenliikkeen kirjasto on esteetön ja sijaitsee katutasossa. Kirjastossa pääsee kulkemaan esimerkiksi pyörätuolilla tai rollaattorilla tai lastenrattaiden kanssa. Jos tarvitset ovien avaukseen apua, soita ovikelloa. Inva-WC löytyy kirjastotilojen läheisyydestä, mutta kirjaston henkilökunnan täytyy avata ovi.

Kirjaston tiloihin ovat avustaja- ja opaskoirat sekä muutkin seurakoirat tarvittaessa tervetulleita käymään.

Turvallisempi tila

Kirjastossa noudatetaan turvallisemman tilan periaatetta, jonka mukaan kaikki asiakkaat ovat tervetulleita kirjastoon koulutuksesta tai sosiaalisesta taustasta, poliittisista mielipiteistä tai henkilökohtaisesta identiteetistä riippumatta. Kirjaston tiloja saa käyttää rauhassa muita häiritsemättä, ja henkilökuntaan voi aina ottaa yhteyttä tarvittaessa, esimerkiksi jos kokee häirintää. Kirjaston tilaisuudet ovat luonteeltaan osallistavia, avoimia yleisötilaisuuksia, joissa tarjotaan mahdollisuus puheenvuoroihin, ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Näyttely on osa Kansan Sivistystyön Liiton 60-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa sekä Sivistyksen teemavuotta 2024. Tutustu Sivistyksen teemavuoden kalenteriin Kansanvalistusseuran verkkosivulla.