Järjestämme vuonna 2023 kaksi jäsenjärjestötapaamista, joihin kutsumme jäsenjärjestöjemme edustajia.

Jaamme tapaamisissa ajankohtaista tietoa, keskustelemme ja mahdollistamme järjestöjen keskinäistä verkostoitumista.

Syksyn jäsenjärjestötapaaminen: hyvinvointi järjestöissä

Kolmen hengen ryhmä sisätilassa. Taustalla näkyy toinen parin hengen ryhmä. Teksti Jäsenjärjestötapaaminen.

Syksyn jäsenjärjestötapaamisen teemana on hyvinvointi järjestöissä. Hyvinvoinnin osatekijöitä ovat muun muassa sosiaaliset suhteet, elämän merkitykselliseksi kokeminen sekä aktiivinen toimijuus. Parhaimmillaan järjestöt tukevat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia. Järjestötoimijoita uhkaavia riskejä, kuten liiallista kuormittumista, voidaan ehkäistä kiinnittämällä erityistä huomiota hyvinvointia tukevaan toimintaan.

Tapaamisessa keskustelemme siitä, millä keinoilla järjestöt voivat lisätä hyvinvointia omassa toiminnassaan. Pohdimme miten järjestön arvot toteutuvat käytännön toiminnassa hyvinvoinnin osalta ja minkälainen rooli järjestöillä on laajemmin hyvinvointia tukevan kulttuurin rakentamisessa.

Kulttuurialan asiantuntija, järjestöammattilainen, FM Pisko Aunola alustaa aiheesta hyvinvointi järjestötoiminnassa. Pisko on työskennellyt yli 20 vuotta kulttuurialalla asiantuntijatehtävissä sekä järjestökentällä vapaaehtoistoiminnassa ja luottamustehtävissä. Hän on ollut mukana kehittämässä opetusmateriaaleja muun muassa työhyvinvoinnin johtamisesta Humanistisen ammattikorkeakoulun JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä -hankkeessa.

Alustuksen lisäksi käymme keskustelua ja jaamme kokemuksia aiheesta. Tapaamisessa tutustutaan aiheeseen myös kulttuuriaktivismimenetelmää hyödyntäen.

Ohjelma

8.45-9.00 Aamiaista tarjolla
9.00-9.15 Päivän aikataulu ja aiheen esittely, esittäytyminen
9.15-9.45 Ryhmätyskentelyä
9.45-9.50 Tauko
9.50-10.30 Pisko Aunolan puheenvuoro
10.30-11.00 Ryhmäkeskustelun purku ja keskustelua aiheesta
11.00-11.10 Tauko
11.10-12.00 Tehdään järjestöhyvinvoinnin huoneentaulu. Kulttuurituottaja Riina Näsi kertoo huoneentaulun historiasta ja opastaa osallistujat huoneentaulujen tekemiseen.

Paikka ja aika

Merikotka-tila, Lintulahdenkatu 10, 1.krs. Helsinki
17.10. klo 9-12

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu KSL-koti -palvelussa 10.10. mennessä. Tapahtumaan mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Esteettömyystiedot

  • Rakennukseen pääsee ramppia pitkin
  • Ulko-ovi 95 cm leveä
  • Kokoustilaan kuljetaan ravintola Pihkan kautta, Pihkan pääoven leveys 90cm.
  • Kokoustiloille vievän oviaukon leveys 90cm
  • Kokoustila Merikotkan oven leveys 80cm
  • Kaikissa oviaukoissa on pieni kynnys
  • Toimistorakennuksen aulassa on esteetön wc
  • Kokoustila Merikotkassa on sekä käsinojallisia, että käsinojattomia tuoleja

Tiedustele lisää