Järjestämme jäsenjärjestötapaamisia, joihin kutsumme jäsenjärjestöjemme edustajia.

Jaamme tapaamisissa ajankohtaista tietoa, keskustelemme ja mahdollistamme järjestöjen keskinäistä verkostoitumista.

Seuraava jäsenjärjestötapaaminen pidetään 8.10. klo 12.30 Helsingin Sörnäisissä, Lintulahdenkatu 10.

Syksyn 2023 jäsenjärjestötapaaminen: hyvinvointi järjestöissä

Kolmen hengen ryhmä sisätilassa. Taustalla näkyy toinen parin hengen ryhmä. Teksti Jäsenjärjestötapaaminen.

Syksyn jäsenjärjestötapaamisen teemana oli hyvinvointi järjestöissä. Hyvinvoinnin osatekijöitä ovat muun muassa sosiaaliset suhteet, elämän merkitykselliseksi kokeminen sekä aktiivinen toimijuus. Parhaimmillaan järjestöt tukevat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia. Järjestötoimijoita uhkaavia riskejä, kuten liiallista kuormittumista, voidaan ehkäistä kiinnittämällä erityistä huomiota hyvinvointia tukevaan toimintaan.

Tapaamisessa keskustelimme siitä, millä keinoilla järjestöt voivat lisätä hyvinvointia omassa toiminnassaan. Pohdimme miten järjestön arvot toteutuvat käytännön toiminnassa hyvinvoinnin osalta ja minkälainen rooli järjestöillä on laajemmin hyvinvointia tukevan kulttuurin rakentamisessa.

Kulttuurialan asiantuntija, järjestöammattilainen, FM Pisko Aunola alusti aiheesta hyvinvointi järjestötoiminnassa. Pisko on työskennellyt yli 20 vuotta kulttuurialalla asiantuntijatehtävissä sekä järjestökentällä vapaaehtoistoiminnassa ja luottamustehtävissä. Hän on ollut mukana kehittämässä opetusmateriaaleja muun muassa työhyvinvoinnin johtamisesta Humanistisen ammattikorkeakoulun JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä -hankkeessa.

Alustuksen lisäksi kävimme keskustelua ja jaoimme kokemuksia aiheesta. Tutustuimme aiheeseen myös kulttuuriaktivismimenetelmää hyödyntäen – teimme huoneentauluja.

Paikka ja aika

Merikotka-tila, Lintulahdenkatu 10, 1.krs. Helsinki
17.10. 2023 klo 9-12

Esteettömyystiedot

  • Rakennukseen pääsee ramppia pitkin
  • Ulko-ovi 95 cm leveä
  • Kokoustilaan kuljetaan ravintola Pihkan kautta, Pihkan pääoven leveys 90cm.
  • Kokoustiloille vievän oviaukon leveys 90cm
  • Kokoustila Merikotkan oven leveys 80cm
  • Kaikissa oviaukoissa on pieni kynnys
  • Toimistorakennuksen aulassa on esteetön wc
  • Kokoustila Merikotkassa on sekä käsinojallisia, että käsinojattomia tuoleja

Tiedustele lisää