Järjestötoiminta tuo monille sisältöä ja merkitystä elämään. Järjestötoiminnassa pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin, voi oppia uusia taitoja ja jakaa osaamistaan muille. Järjestäytyminen yhdistyksiin auttaa edistämään ja suojelemaan yhteisölle tärkeitä asioita sekä nostamaan esille yhteiskunnallisia epäkohtia.

Järjestöissä toimii monenlaisia ihmisiä, joiden mielipiteet, toimintatavat ja identiteetit eroavat toisistaan. Jotta järjestö ja sen aktiivit voivat hyvin ja konfliktit vältetään, tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja.

Jäsenjärjestötapaamisessa tutustutaan dialogisuuteen

Kevään jäsenjärjestötapaamisessa 11.5.2023 tutustumme dialogisuuteen ja sen eri osa-alueisiin.

  • Dialogisuus tarkoittaa asennoitumista, jossa pyritään ymmärtämään muita ja tulemaan tietoiseksi omista lähtöoletuksista sekä niiden vaikutuksesta vuorovaikutuksessa.
  • Dialogisuudella pyritään rakentamaan kuuntelevaa ja myötäelävää kulttuuria, jossa jokainen saa äänensä kuuluviin omana itsenään.

Vierailevana puhujana on Sitran johtava asiantuntija Hannele Laaksolahti. Hannele on yhteiskehittämisen ja dialogin asiantuntija sekä kokenut strategiaprosessien vetäjä.

Puheenvuorossaan Hannele kertoo mitä dialogisuus tarkoittaa, mitä ovat sen perusperiaatteet ja millä tavoin jokainen voi hyödyntää dialogisuutta omassa toiminnassaan.

Alustuksen lisäksi tapaamisessa hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla osallistujat pääsevät tutkimaan dialogisuutta käytännössä. Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tietoa tai kokemusta tapaamisen aiheesta.

Ohjelma

12.00-12.15 Kahvia ja pullaa tarjolla
12.15-12.30 Päivän aiheen esittely ja osallistujien esittäytyminen
12.30-13.00 Hannele Laaksolahti, Sitran johtava asiantuntija
13.00-13.10 tauko
13.10-14.45 Ryhmätyöskentelyä, välissä tauko
14.45-15.00 Yhteenveto

Tule mukaan

Paikka: Merikotka-tila, Lintulahdenkatu 10, 1.krs. Helsinki
Aika: 11.5. klo 12-15
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu KSL-koti -palvelussa 4.5. mennessä. Tapahtumaan mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta

Esteettömyystiedot

  • Rakennukseen pääsee ramppia pitkin
  • Ulko-ovi 95 cm leveä
  • Kokoustilaan kuljetaan ravintola Pihkan kautta, Pihkan pääoven leveys 90cm.
  • Kokoustiloille vievän oviaukon leveys 90cm
  • Kokoustila Merikotkan oven leveys 80cm
  • Kaikissa oviaukoissa on pieni kynnys
  • Toimistorakennuksen aulassa on esteetön wc
  • Kokoustila Merikotkassa on sekä käsinojallisia, että käsinojattomia tuoleja

Tilaisuudessa noudatamme turvallisemman tilan periaatteita, joihin voit tutustua verkkosivullamme.

 

Vuoden 2023 jäsenjärjestötapaamisissa näkyy KSL:n vuoden strateginen painopiste – yksilöllisten voimavarojen tukeminen. Ajattelemme, että sivistyksellä ja elinikäisellä oppimisella vahvistamme ymmärrystä ja kykyä kohdata oman elämän sekä maailman muutoksia. Tavoitteenamme on mahdollistaa yhteisöllisyydellä ja osallisuudella elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä.