In English, see below

Pohjoismainen malli on menestystarina ja kansainvälinen käsite. Tanskalainen kirjailija, aktivisti ja poliitikko Pelle Dragsted katsoo, että pohjoismaiset hyvinvointiyhteiskunnat on rakennettu sosialistisin kamppailuin – ja työtä on jatkettava. Tervetuloa keskustelutilaisuuteen Rosebudin Sivulliseen ma 4.9. klo 18.

Dragstedin mukaan ymmärrys sosialismista on uudistettava. Kirjassaan Pohjoismainen sosialismi (Vastapaino 2023) Dragsted analysoi pohjoismaisten yhteiskuntien historiaa sekä hahmottelee demokraattista sosialismia, joka välttää menneisyyden umpikujat ja avaa uuden vetovoimaisen vision. Esimerkiksi osuuskunnat ja työntekijäomistus, demokraattiset rahastot ja pankit sekä datan yhteisomistus ja jakamistalous ovat keinoja muuttaa omistus- ja valtasuhteita kansalaisten enemmistön hyväksi.

Dragstedin mukaan kaikki yhteiskunnat ovat sekoitus kapitalistisia ja sosialistisia rakenteita. Meidän tehtävämme on vahvistaa jälkimmäisiä ja laajentaa demokraattista taloutta kapitalistisen oligarkian syrjäyttämiseksi.

Tule keskustelemaan Pelle Dragstedin kanssa

Järjestämme keskustelutilaisuuden Rosebudin kirjakauppa Sivullisessa ma 4.9. klo 18:00-19:30 (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki).

Taija Roihan kuvasi Usva Torkki

 

Kirjoittaja ja Nuori Voima -lehden päätoimittaja Taija Roiha haastattelee Dragstedia, ja myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Keskustelukielenä on englanti.

Keskustelutilaisuutta voi seurata myös Sivullisen Youtube-kanavalla.

Huom! Dragsted on mukana myös Työväenkirjallisuuden päivässä Tampereella sekä Sosiaalifoorumissa Helsingissä.

Pohjoismainen sosialismi -kirja

Pohjoismainen sosialismi -kirja on ostettavissa tilaisuudesta ja se löytyy kustannusyhtiö Vastapainon verkkokaupasta.

Tutustu kirjaan Vastapainon verkkokaupassa.

KSL-opintokeskus on tukenut kirjan käännöstyötä.

In English

Nordic Socialism – Towards Democratic Economy!

We invite you to discuss about Nordic socialism at Rosebud Sivullinen bookstore on Monday 4 September at 18:00-19:30 (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki).

The Nordic Model is a success story and an international concept. Danish writer, activist and politician Pelle Dragsted argues that Nordic welfare societies have been built through socialist struggles – and the work must be continued!

Yet the understanding of socialism needs to be renewed. In his book Nordic Socialism (Vastapaino 2023), Dragsted analyses the history of Nordic societies. He outlines a democratic socialism that avoids the deadlocks of the past, and opens up a new, attractive vision.

Cooperatives and worker ownership, democratic funds and banks, data co-ownership and the sharing economy, for example, are ways of changing ownership and power relations for the benefit of the majority of citizens.

According to Dragsted, all societies are a mixture of capitalist and socialist structures. Our task is to strengthen the latter, and to expand the democratic economy to overthrow the capitalist oligarchy.

Taija Roiha, a writer and editor-in-chief of Nuori Voima magazine, will interview Dragsted. The audience is welcome to participate in the discussion. The discussion will be held in English.

The discussion can also be followed online on Sivullinen Youtube channel.

The book Nordic Socialism will be available for purchase at the event. It can also be found in the online shop of the publisher Vastapaino.

KSL Study Centre has supported the translation of the book.

The event is organised by the KSL Learning Centre and Rosebud Sivullinen bookshop.

Note! Dragsted will also participate in the Workers’ Literature Day in Tampere and the Social Forum in Helsinki.