Grundar sig på villkoren i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och relaterade lagar och förordningar. Uppdaterad 21.10.2022.

Personuppgiftsansvarig

Förbundet för folkbildning KSL rf, KSL Studiecentralen
Fågelviksgatan 10, våning 4, 00500 Helsingfors
tel. 040 197 4209 (vardagar kl. 10–14)
; www.ksl.fi

Registrets namn

KLS register över utbildning, evenemang, studiecirklar, nyhetsbrev och prenumerationer på publikationer.

Ansvarsperson för registerärenden

Tuula Kumpumäki, generalsekreterare, studiedirektör
Fågelviksgatan 10, våning 4, 00500 Helsingfors
tel. 050 3239 143

Syftet med behandlingen av personuppgifter och grund för lämnandet av uppgifter

Syftet med insamlingen av personuppgifter i registret är att ordna den utbildnings- och evenemangsverksamhet som bedrivs av Förbundet för folkbildning KSL rf och KSL Studiecentralen (härefter KSL) och att hantera materialbeställningar, inklusive den utveckling, kommunikation och ekonomiförvaltning som är förknippad med detta. Personuppgifterna kan användas i profileringssyfte för att anpassa marknadsföring och kommunikation enligt personliga preferenser.

Lämnandet av personuppgifter baserar sig på lagstiftning (lagen om fritt bildningsarbete 632/1998) eller på personens samtycke eller ett avtal.

Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna erbjuda bästa möjliga användarupplevelse och för att analysera hur webbplatsen används. Utöver det använder vi Google Analytics för att spåra webbplatstrafiken från besökare. Vi använder informationen för att utveckla webbplatsen. Cookies används inte för att samla in personuppgifter eller andra känsliga uppgifter, och personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, t.ex. annonsnätverk, utan att den berörda personen gett sitt samtycke till detta. De uppgifter som samlas in kan inte användas för att identifiera enskilda personer.

Personuppgifter som behandlas

Endast de personuppgifter som är nödvändiga för KSL:s verksamhet och tjänster samlas in. Den information som samlas in är förknippad med registreringar, beställningar och genomförande av utbildningar, främst för- och efternamn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och eventuella särskilda önskemål (t.ex. specialkost), faktureringsuppgifter samt uppgifter i samband med betalning och indrivning. Från personer som deltar i yrkesutbildning samlar vi också in information om studier och examina.

Lagenliga informationskällor

Registret baseras på uppgifter som tillhandahållits av personer (anmälningar till KSL:s utbildning och evenemang, prenumerationer på nyhetsbrev, prenumerationer på publikationer, webbplatsunderhåll) samt på samarbetsavtal (utbildning som ordnas i samarbete, uppdragsutbildning). Deltagaruppgifter samlas in separat för varje tillfälle.

Skyddsprinciper och lagring i registret

Personuppgifterna lagras huvudsakligen i olika elektroniska system/molntjänster (Microsoft Office 365, Primus, Webropol, EmCe). Uppgifterna som lagras i vårt register skyddas med hjälp av den senaste datasäkerhetstekniken. Åtkomsten till de elektroniska systemen skyddas av personliga användarnamn och lösenord. Registeruppgifterna hanteras endast av de arbetstagare vars arbetsuppgifter förutsätter det. För att få tillgång till uppgifterna krävs ett anställningsförhållande eller praktikavtal med KSL, och tillgången beviljas i olika omfattning beroende på vilka uppgifter personen har i organisationen.

Uppgifter för utbildningar som ordnas i samarbete lagras i KSL:s elektroniska system för utbildningshantering (KSL-koti), som finns på HCI Productions Oy:s server.

Uppgifter om prenumeranter på nyhetsbrevet lagras på tjänsteleverantören Liana Technologies Oy:s servrar.

Icke-elektroniska uppgifter förvaras i låsta utrymmen.

Registeruppgifternas lagring och lagringstider baseras på den lagstiftning som reglerar KSL:s verksamhet. Uppgifter om utbildningsdeltagare och personer som beställt material raderas årligen. Personuppgifterna för prenumeranterna på nyhetsbrevet lagras under prenumerationens gång. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att avsluta prenumerationen.

Lagenlig utlämning och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES.

Personuppgifterna lämnas inte ut till utomstående. Lagringen av uppgifterna på servrarna för de elektroniska systemen sker inom EU, och inga uppgifter överförs utanför EU/EES. De enskilda tjänsteleverantörerna ansvarar för skyddet, övervakningen och krypteringen av servrarna. Datasystemen uppdateras regelbundet.

Rätt till tillgång och rättelse samt andra rättigheter i samband med behandlingen

Den registrerade har rätt att ta del av de uppgifter som lagrats om hen i registret och rätt att begära rättelse om dessa uppgifter är felaktiga. Begäran om tillgång eller rättelse görs skriftligen till e-postadressen  eller KSL Studiecentralen, Fågelviksgatan 10, 00550 Helsingfors. Uppgifterna lämnas endast ut till den berörda registrerade. Innan uppgifterna lämnas ut måste den registrerade bevisa sin identitet med ett giltigt foto-ID.

Den registrerade har rätt att invända mot användningen av de egna uppgifterna samt rätt att begära att uppgifterna raderas om inte lagen kräver att de lagras.