Opintokeskukset ry:n kannanotto kevään 2024 valtiontalouden kehysriiheen: Opintokeskusten toiminta ei kestä lisäleikkauksia. Olemme jo tehneet osamme valtiontalouden sopeutukseen tarvittavissa säästötalkoissa. KSL-opintokeskukselta leikattiin 340 000 euroa tänä vuonna edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2024 valtion talousarviossa opintokeskuksille kohdentuu merkittävä valtionosuuden leikkaus. Leikkaus on kaikille opintokeskuksille yhteensä reilut 4 miljoonaa euroa. Vähennys on 23 % aiemmasta rahoituksesta. Leikkausta pienennettiin 3,5 miljoonaa euroa viime kesän hallitusohjelmakirjaukseen verrattuna. Tämä on elintärkeä asia opintokeskuksille niiden lakisääteisen tehtävän toteuttamisen turvaamiseksi.

Historiallinen leikkaus vähentää koulutusta ja vaarantaa kansalaistoimintaa

Opintokeskukset ry korostaa, että opintokeskuksille jo tehty valtionosuuden leikkaus on historiallisen suuri. Nyt tehdyllä sekä valtion julkisen talouden suunnitelmaan 2024—2027 kirjatulla leikkauksella on kokoaan suurempi negatiivinen vaikutus: se tarkoittaa laskennallisesti koulutusten vähenemistä 4500 koulutuksella ja 55 000 toteutetulla opetustunnilla (vrt. 2022 toteuma), kentän työllisyyden heikentymistä, koulutuksellisen tasa-arvon heikentymistä sekä erityisesti harvaan asutettujen alueiden paikallisen kansalaistoiminnan vaarantumista osaavien vapaaehtoisten vähentyessä.

Opintokeskukset kouluttavat järjestöaktiiveja ja yhteisöjä kansalaisvaikuttamiseen, luottamustehtävissä toimimiseen, vapaaehtoistyöhön ja hyvinvoinnin tukemiseen. Opintokeskusten valtakunnallisen toiminnan vaikuttavuus näkyy päivittäin ihmisten arjessa laadukkaampina päätöksinä, hyvinvointina ja vaikuttamisen osaamisena.
Koulutettujen vapaaehtoisten työpanos tukee suomalaisten hyvinvointia ja osallisuutta, terveyttä ja kriisivalmiutta sekä säästää merkittävästi yhteiskunnan resursseja.

Kolmannen sektorin vapaaehtoistyö, kuten vapaapalokunnat, pelastuskoiratoiminta, ensiapukoulutus ja ystävätoiminta, ovat riippuvaisia opintokeskusten pedagogisesta ja koulutuksellisesta tuesta. Vapaaehtoistoimijat käyttävät omaa aikaansa muiden hyväksi, minkä vuoksi heille on tarjottava mahdollisuus hankkia osaaminen vaativiin tehtäviinsä ilman kustannuksia.

Opintokeskukset tuottavat kustannustehokasta koulutusta

Opintokeskusten toiminta on yhteiskunnalle kustannustehokasta, koska resurssit menevät suoraan kouluttamiseen, eivätkä esimerkiksi pysyvien toimitilojen ylläpitoon tai muihin kiinteisiin kustannuksiin. Opintokeskukset vievät ketterästi ja joustavasti koulutuksen aina sinne, missä opiskelijat kohtaavat tukeutuen olemassa oleviin tiloihin.

Opintokeskusten toiminta ei kestä lisäleikkauksia: olemme jo tehneet osamme valtiontalouden sopeutukseen tarvittavissa säästötalkoissa.

27.3.2023
Opintokeskukset ry