Uusi kirja kokoaa yhteen opintokeskusten historian. Opintokeskusten historia ja nykypäivä – Oppimista ja osallisuutta yli sata vuotta -julkaisussa kuvataan kansansivistystyön ensiaskeleet 1800-luvulla, murrosaikojen ja kasvun vuosien vaikutus opintotoiminnan muotoihin sekä viime vuosikymmenien vaiheet, joissa toimintamuodot ovat monipuolistuneet, laajentuneet ja vakiintuneet, tosin talouden ristipaineissa.

Toisessa osassa opintokeskustoimintaa esitellään seitsemän teeman kautta: Alusta alkaen päämääränä on ollut ihmisten kouluttaminen kansalaisyhteiskunnan toimijoiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi. Toiminnassa on vahvistettu osallisuutta ja sosiaalista pääomaa, mitä on tukenut myös monipuolinen kulttuurin harrastaminen. Pitkäikäisenä arvona on ollut demokratian edistäminen, ja 2000-luvulla on tuotu yhä kirkkaammin esiin kestävä kehitys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Lataa sähköinen versio tai tilaa kirja Opintokeskukset ry:n verkkosivuilta.