Suomessa on yli puoli miljoonaa metsänomistajaa, joten heillä on valtava potentiaali vaikuttaa hiilinielun ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Oulun Vasemmistoseuran koulutuksessa ideoitiin yksityisten metsänomistajien aktiivisuuden hyödyntämistä ilmastokriisin ja lajikadon taklaamiseksi.

Koulutuskumppanimme Oulun Vasemmistoseura järjestää viisi kertaa vuodessa neljän tunnin mittaisia opintokokonaisuuksia eri teemoista. Ympäristö ja siihen liittyvät näkökulmat ovat opinnollisessa toiminnassa keskeisiä aiheita.

Viisi henkilöä istuu pöydän ääressä mökissä.

”Metsäpolitiikka ilmastonmuutoksen ja biotalouden risteyksessä oli tämän syksyn aloitus”, kertoo Mikko Viitanen, joka toimii Oulun Vasemmistoseuran puheenjohtajana.

”Aihe on ajankohtainen, ja meillä oli siihen omaa asiantuntemusta: alustajamme Ville Kellokumpu väitteli aiheesta tohtoriksi.” Koulutus pidettiin Sanginjoen uuden suojelualueen luontokeskuksessa, Loppulan luontotalossa. Ryhmä tutustui samalla alueen metsään.

Viitanen ideoi jäsenten toiveiden pohjalta koulutussuunnitelmat, hankkii puhujat ja hoitaa koulutusten käytännönjärjestelyt. Usein hän myös johtaa tilaisuuksissa puhetta. Valittua aihetta käsitellään alustusten, valmistellun aineiston ja keskustelun kautta. Koulutuksissa on yleensä noin 30 osallistujaa, joista puolet on vakikävijöitä.

Yhdeksän henkilöä istuu pirtissä keskustelemassa.

”Tähän nimenomaiseen metsäaiheiseen tilaisuuteen oli kokoontunut tunnettuja vanhemman sukupolven luonnonsuojelijoita”, kertoo Viitanen.

”Ideoimme yksityisten metsänomistajien aktiivisuuden hyödyntämistä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Suomessa on yli puoli miljoonaa metsänomistajaa, joten heillä on valtava potentiaali vaikuttaa esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen menetelmällä hiilinielun ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen.”

”Keskustelu oli vilkasta. Edistimme samalla Loppulan ystävät ry:n varainhankintaa. Talkooporukka on viimeistelemässä luontokeskuksen avaamista, ja yhdistys kerää varoja keskuksen siirtymiseksi maalämmön käyttöön.”

Ryhdy koulutuskumppaniksemme

Koulutus järjestettiin KSL-opintokeskuksen koulutustuella. KSL järjestää opinnollista toimintaa yhteistyössä 80 erilaisen yhdistyksen kanssa. Haluaisiko sinunkin yhdistyksesi järjestää koulutuksen kanssamme? Koulutuskumppanina saatte tukea koulutusten suunnitteluun sekä kulujen kattamiseen.

Lue lisää kumppanuuskoulutuksista verkkosivullamme.