Taitoliitto ja KSL-opintokeskus kokoavat käsityöaktivismiteoksia ilmaisemaan, mitä käsityöaktivismi on tässä ajassa ja millaisia näkemyksiä tekijöillä on käsityöaktivismista. Etsimme teoksia, jotka ovat valmistuneet vuosina 2020-2022 ja sisältävät omaa elämää tai yhteiskunnallista aihetta käsittelevää käsityöaktivismia.

In English: See below

KÄSITYÖAKTIVISMI-näyttelyssä esitellään tämänhetkistä käsityöaktivismia Suomessa ja tehdään näkyväksi käsityön mahdollisuuksia ottaa yhteiskunnallisesti kantaa. 

KÄSITYÖAKTIVISMI-näyttelyyn toivotaan uskaltavia, kokeilevia ja ajankohtaisia käsitöitä tekijöilleen tärkeistä aiheista. Näyttelyyn osallistuvat voivat toteuttaa teokset haluamallaan tekniikalla, perinteisesti, perinnettä uusien tai uutta teknologiaa soveltaen.

Tutustu käsityöaktivismiin perehtymällä Käsityöaktivismi! -julkaisuun.

Näyttelypaikat ja ajat

 • CraftCorner, Taito Galleria, Helsinki 10.11.- 31.12.2022
 • Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan navetta, Seinäjoki 13.1.-1.4.2023
 • Suomen käsityön museo, Näytönpaikka, Jyväskylä 3.5.-25.6.2023

Näyttely on esillä 10.11. 31.12.2022 CraftCornerin Taito Galleriassa Helsingissä. Näyttely jatkaa 2023 Seinäjoen taide- ja kulttuurikeskus Kalevan navettaan ja osa teoksista jatkaa eteenpäin Suomen käsityön museon Näytönpaikkaan Jyväskylään. Näyttelyn jury valitsee teokset Näytönpaikkaan. Näyttelyyn osallistujille ilmoitetaan näyttelyjen määrä hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Valinnat

Näyttelyn juryttää muotoilija ja Taitoliiton kehittämispäällikkö Kikka Jelisejeff, käsityöaktivisti ja taiteilija Linnea Saarits ja KSL-opintokeskuksen kulttuurituottaja ja taidekasvattaja Riina Näsi. 
 
Teosten valinnassa arvostetaan

 • omaperäistä teeman tulkintaa
 • kannanottoa henkilökohtaiseen tai yhteiskunnalliseen asiaan
 • monenlaisia ääniä nostavia näkökulmia sekä
 • ilmaisuvoimaista toteutusta. 

Hakuprosessi

KÄSITYÖAKTIVISMI-näyttelyn tuottaa Taitoliitto ja KSL-opintokeskus. Näyttelyyn haetaan verkkolomakkeella. Teokset näyttelyyn valitaan lähetettyjen teoskuvien tai luonnosten ja kirjallisten esittelyiden perusteella. 

Näyttelyhaku on anonyymi. Näyttelyyn hakuaika on 13.6. – 2.9.2022. Teokset valitaan viikolla 37. Näyttelyyn valituille tekijöille/työryhmille ilmoitetaan päätöksestä viimeistään viikolla 39. Jokainen tekijä voi ehdottaa näyttelyyn enintään kolmea (3) teosta. Teosten tulee olla vuonna 2020 tai sen jälkeen valmistuneita.  

Näyttelykorvaus ja kustannukset

Näyttelyyn valituista teoksista maksamme 100 € suuruisen näyttelykorvauksen tekijälle à näyttely.

KSL-opintokeskus korvaa mahdolliset teosten toimittamiseen liittyvät postituskulut. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevat teokset toivotaan ensisijaisesti toimitettavan itse Craft Corneriin. Taitoliitto ja KSL-opintokeskus vastaa teosten kuljetuksesta Taide- ja kulttuurikeskus Navettaan ja Jyväskylän Käsityönmuseoon.

KSL-opintokeskus vastaa teosten postituksesta osallistujille näyttelyjen jälkeen. 

Näyttelyehdot

KSL-opintokeskus vastaa teosten vakuuttamisesta ripustuksen, purun ja näyttelyn ajan. Teoksia on mahdollista myydä näyttelyssä. Kiinnostuneet ostajat voivat olla yhteydessä suoraan taiteilijaan näyttelytilojen henkilökunnalle jätettyjen yhteystietojen (sähköposti) kautta. Tekijän on mahdollista itse vakuuttaa teokset kuljetusten ajaksi. 

Näin haet

Hae mukaan täyttämällä hakulomake.

Näyttelyhaku ja valinnat tehdään anonyymia hakua käyttäen. Juryttajat eivät näe hakijoiden nimiä tai yhteystietoja.

 1. Täytä hakulomake ja teosehdotukset.
 2. Lisää kuvaliitteeksi max. 3 kuvaa. Nimeä tiedostonimet teoksen nimillä. Laita mukaan seuraavat tiedot: teoksen nimi, teosten koosta, materiaalit ja tekniikka.

Lisätietoja

Kikka Jelisejeff
Taitoliitto
040-7523662 

 

Riina Näsi
KSL-opintokeskus
040-7788180

 

In English

Open call for craftivist works for KÄSITYÖAKTIVISMI exhibition

Taito Organization Finland and the KSL Study Centre join forces in compiling works of craftivism to express what craftivism means these days and what kinds of views the craftivists themselves have regarding craftivism. We’re looking for works from between 2020–2022, containing craftivism regarding either the craftivist’s own life or a societal matter.

The KÄSITYÖAKTIVISMI exhibition showcases the current craftivism scene in Finland. It also demonstrates how it’s possible to express societal commentary through handcraft.  

When it comes to the exhibition, we’re hoping to find daring, experimental, and topical works that carry a meaning to their creators. The craftivists can utilise any technique they wish to bring their vision into reality, be it traditional, tradition-renewing or even something using the latest technology.

Read more about craftivism from the KSL Learning Centre’s publication Käsityöaktivismi! (currently in Finnish, to be translated in English).

Time and place

 • CraftCorner, Helsinki 10.11.2022- 31.12.2022
 • Arts and culture centre Kalevan navetta, Seinäjoki 13.1.-1.4.2023
 • Craft Museum Näytönpaikka, Jyväskylä 3.5.-25.6.2023 

The exhibition will be open 10.11. 31.12.2022 in CraftCorner’s Taito Gallery in Helsinki. In 2023, the exhibition will move on to the arts and culture centre Kalevan navetta in Seinäjoki and some of the works continue on to the Finnish Handicraft Museum’s Näytönpaikka in Jyväskylä. The jury of the exhibition selects the works for the Näytönpaikka. Participants in the exhibition will be informed of the number of exhibitions in the letter of acceptance. 

Jury and selecting the works

The exhibition’s jury consists of designer and Taito Organization Finland’s Director of Development Kikka Jelisejeff, Craftivist, Artist Linnea Saarits as well as the KSL Study Centre’s Cultural Producer and Art Educator Riina Näsi.

We value the following criteria when selecting the works

 • original interpretation of a theme
 • addressing either a personal or societal matter
 • diverse perspectives
 • expressive execution. 

Procedure

The CRAFTIVISM exhibition will be produced by the Taito Organisation Finland and the KSL Study Centre. Applications are submitted through a web form. The works will be selected based on either pictures or schematics, accompanied by a written introduction. 

The works are submitted anonymously. The application period is 13.6. – 2.9.2022. The works will be selected during week 37. Individual applicants and groups will be notified of their selection by week 39 at the latest. Each applicant can submit a maximum of three (3) works for the exhibition. The works must have been completed in 2020 or later.  

Compensation for the exhibition and the costs

We pay a fee of 100 € per exhibition for the creators of selected works.

The KSL Learning Centre will reimburse any postage-related costs for the delivery of the works. Works situated in the capital region should preferably be delivered by the artists themselves to CraftCorner. The Taito Organization Finland and the KSL Study Centre will assume responsibility for the transportation of the works to the arts and culture centre Navetta and to the Craft Museum in Jyväskylä.

The KSL Study Centre will be responsible for delivering the works back to the participants after the exhibitions.  

Terms regarding exhibitions

The KSL Study Centre is going to assume responsibility for insuring the works over the course of the exhibitions. It is possible to sell the works during the exhibitions. Any prospective buyers can be in direct contact with the artist via e-mail (e-mail address available from the staff). The artists can insure their works over the course of transportation themselves. 

Apply

Apply via this form.

The applications and selections are carried out anonymously. Members of the jury won’t be able to see the applicants’ names nor their contact information.

 1. Fill out the application form, including suggested works.
 2. Add up to three pictures of a single work.  Include name of the work in the image file name. Include information regarding the name of the work, its size, as well as materials and techniques used in its creation.

 Additional info

Kikka Jelisejeff
Taito Organization Finland
040 7523662 

 

Riina Näsi
KSL Learning Centre
040-7788180