Antonio Gramsci (1891–1937) oli italialainen vasemmistoaktivisti ja marxilainen filosofi. Hän on tunnettu hegemoniateoriastaan sekä käytännönläheisestä otteestaan yhteiskunnallisten liikkeiden organisointiin. Mikä on Gramscin anti nykyvasemmistolle?

KSL-opintokeskuksen aatewebinaari elokuussa keskittyy Gramscin elämään ja tuotantoon!

Gramsci aloitti poliittisen uransa toimittajana ja hän toimi myöhemmin Italian kommunistisen puolueen puheenjohtajana. Fasistinen hallinto vangitsi Gramscin vuonna 1926 ja hän vietti loppuelämänsä vankilassa. Gramsci kirjoitti tunnetuimmat ajatuksensa teokseensa Vankilavihot.

Gramscin hegemoniakäsitys on herättänyt kasvavaa kiinnostusta 2000-luvun vasemmistossa. Gramsci tarjoaakin käsitteellisiä välineitä uudistaa sosialistista ajattelua kriittisessä suhteessa sosialistiseen perinteeseen. Gramsci korosti ajattelussaan demokratiaa ja tavallisten ihmisten osallistumista yhteiskunnalliseen elämään kulttuurista politiikkaan ja talouteen.

Gramscin teoria erosi aikanaan jyrkästi vallinneesta stalinistisesta dogmaattisuudesta. Hänen käsityksensä hegemoniasta painottaa kamppailuja monella yhteiskunnallisella rintamalla yhtä aikaa, kuten myös kykyä sovitella yhteiskunnallisia ristiriitoja ja muodostaa luokkaliittoumia. Marxin lisäksi Gramscin ajattelu nojaakin paljon Machiavelliin.

KSL:n aatewebinaariin Gramscin elämästä ja tuotannosta saapuu alustamaan ja keskustelemaan Tampereen yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori Mikko Lahtinen. Lahtinen on kirjoittanut Gramscista useita artikkeleita sekä kehitellyt gramscilaisia näkökulmia aate- ja oppihistoriallisissa tutkimuksissaan.

Kaikille avoin webinaari järjestetään KSL-opintokeskuksen Zoom-alustalla. Luennoilla käydään myös osallistavaa keskustelua.

Ohjelma

  • Ma 19.8. klo 18–20: Antonio Gramscin elämä ja ajattelu
  • To 22.8. klo 18–20: Gramscin käsitys hegemoniasta
  • Ma 26.8. klo 18–20: Gramscin anti nykyvasemmistolle

Järjestelyt

Voit tulla webinaariin ilmoittautumatta, mutta materiaalit ja mahdolliset poikkeukset aikatauluun saat vain ilmoittautumalla. Webinaaritallenteet jaetaan ilmoittautuneiden katsottaviksi kuukaudeksi webinaarisarjan jälkeen.

Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella.

Luennoille osallistutaan Zoomissa, Meeting ID 84813406455.

Gramsci kolmessa illassa on KSL-opintokeskuksen aatewebinaari, jossa tutustutaan vasemmiston aatteellisiin juuriin. Webinaareissa on aiemmin käsitelty Karl Marxia ja Rosa Luxemburgia.