Yhdenvertaisuustyö on kestävämmällä pohjalla, kun sitä tehdään toiminnan kaikilla tasoilla. Jotta yhdenvertaisuus voi aidosti toteutua, tarvitaan koko toiminnan kriittistä tarkastelua.

Helsinki Pride -viikolla haluamme kiinnittää huomiota vähemmistöjen vähemmistöihin ja puhua esteettömyydestä. Myös vammaiset ja liikuntarajoitteiset voivat olla sukupuoleltaan ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan moninaisia. Huolehditaan yhdessä siitä, ettei heitä sysätä syrjään toiminnasta, joka tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Pyrimme jatkuvasti paremmaksi

Koulutuksen järjestäjänä kehitämme omaa toimintaamme jatkuvasti. Pyrimme järjestämään omat koulutuksemme esteettömissä tiloissa, hankimme tietoa aiheesta toimiaksemme paremmin ja viestimme tilojen esteettömyydestä osallistujille.

Jos tapahtuma tai koulutus järjestetään esteellisessä tilassa, suljemme automaattisesti ihmisiä ulos toiminnasta. Yhdenvertaisuuden edistämisessä on monta tasoa. Huolehditaan yhdessä siitä, että kaikki pääsisivät mukaan – myös vammaiset ja liikuntarajoitteiset.

Meillä KSL-opintokeskuksessa ei ole omia koulutustiloja, vaan järjestämme koulutuksemme muiden tiloissa. Tilavarauksia edeltää yleensä tarjouspyyntöjen tekeminen. Tänä keväänä täydensimme tarjouspyyntöpohjamme saavutettavuutta ja esteettömyyttä koskevaa osiota.

Pyytämällä palveluntarjoajilta tiedot tilojen esteettömyydestä, voimme arvioida, soveltuvatko tilat käyttöömme. Samalla herättelemme heitä kiinnittämään huomiota siihen, keille heidän tilansa sopivat ja keitä ne mahdollisesti sulkevat ulos. Parhaassa tapauksessa kattavat esteettömyystiedot löytyvät helposti palveluntarjoajan tai tapahtumajärjestäjän sivuilta.

Vinkit esteettömyyden parantamiseksi

Olemme hankkineet tietoa esteettömyydestä muun muassa Invalidiliiton nettisivuilta. Voit miettiä omassa organisaatiossasi seuraavia asioita, kun olet järjestämässä tilaisuutta.

Löytyykö inva-wc? Ovatko tilan vessat sukupuolineutraaleja?

Mitkä ovat oviaukkojen leveydet ja kynnysten korkeudet? Oviaukkojen leveyden tulee olla vähintään 85-90 cm. 85 cm riittää, jos kulkuväylä on suora. Kynnyksen enimmäiskorkeus voi olla 2 cm.

Onko korkeuseroja tilojen välillä? Esim. onko viereiseen tilaan kaksi porrasta tms.

Jos tilassa on portaita, onko tarjolla luiska ja/tai hissi?

Mitkä ovat kulkuväylien kaltevuudet? Suositeltava enimmäiskaltevuus kulkuväylän kulkusuuntaan on 5 %. Luiska saa kuivissa sisätiloissa olla kaltevuudeltaan enintään 8 %. Lattia saa olla märkätiloissa enintään 2 % kalteva. Kulkuväylällä sivukaltevuutta saa olla enintään 2 %.

Kulkuväylän vapaan korkeuden pitää määräysten mukaan olla vähintään 210 cm. Jos esteitä ei voida poistaa, niihin törmääminen estetään suojakaiteiden tai kalusteiden avulla. Keppitekniikkaa liikkuessaan käyttävä henkilö tarvitsee 100 cm levyisen kulkuväylän. Opaskoiran kanssa väylän leveys on 110 cm ja oppaan kanssa liikuttaessa 120 cm.

Löytyykö koulutus- tai tapahtumatilasta induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä?

Ovatko tuolit käsinojallisia vai käsinojattomia? Kumpiakin olisi hyvä olla.

Onko tarjolla esteettömiä hotellihuoneita?

Tilaa vuokraavalta kannattaa kysyä, löytyvätkö nämä tiedot heidän verkkosivuiltaan. Jos ei, suosittele konsultoimaan Invalidiliiton esteettömyyskartoittajaa ja lisäämään tiedot näkyviksi.