Theater X on Berliinissä sijaitseva yhteisöteatteri, joka tarkastelee yhteiskunnallisia olosuhteita syrjäytettyjen nuorten näkökulmasta kriittisesti ja taiteellisesti. Kulttuurituottajamme Riina Näsi sekä koulutustuottajamme Jukka Peltokoski ja Hanna Rokkanen vierailivat teatterissa kesäkuussa 2022 osana Devako-nimistä Erasmus + -hanketta (Demokratiaa vahvistamassa koulutuksen keinoin).

Theater X:n ohjauskollektiivissa nuoret ottavat ohjaajan, dramaturgin, tuottajan ja teatteriteknikon rooleja valmentajien tukemana. Nuoret oppivat taitoja voidakseen työskennellä itsenäisesti taiteen kentällä näyttelemisestä valaistustekniikkaan ja tapahtumanhallintaan. Käsikirjoitukset luodaan yhdessä kokoonpanon kanssa.

Theater X tunnettiin aiemmin nimellä JugendtheaterBüro Berlin. Sen taustalla on Grenzen-Los! -yhdistys, joka harjoittaa myös ylialueellista ja kansainvälistä taiteellista vaihtoa. Yhdistys vahvistaa nuorten aikuisten poliittista itsemääräämisoikeutta, kannustaa jakamaan yhteiskuntavastuuta ja rohkaisee taiteelliseen ja luovaan ilmaisuun.

”On tärkeää, että luomme työllämme muutosta nostamalla esiin kriittisiä näkökulmia – muuten jämähdämme vain tavalliseksi kulttuurikeskukseksi”, kertoo Theater X:n taiteellinen johtaja Ahmed Shah. ”Rohkaisemme nuoria aikuisia aktivismiin. Valtaa tulee antaa nimenomaan marginalisoiduille ryhmille.”

Ulkomaalaistaustaisten nuorten ääni kuuluu Theater X:ssa vahvana. ”Maahan muuttaneiden ja heidän jälkeläistensä tarinat ovat vastavoima oikeistolle. Siirtolaiset ovat itseään koskevien asioiden asiantuntijoita”, painottaa Shah.

Shahin mukaan Theater X tavoittelee niin yksilön kuin järjestelmän muutosta: “Yhteisönä meitä vahvistaa yhteinen kamppailumme yhteiskunnassa. Mutta myös yhteisön jäsenissä tapahtuu muutosta, sillä myös kriittisen yhteisön jäsenten tulee jatkuvasti kyseenalaistaa omaa toimintaansa.”

Tutustu Theater X:n toimintaan heidän

Tutustu myös hankkeisiin, joissa olemme mukana.