Kuinka huolehditaan siitä, että Vasemmistoliiton vaalilupaukset päätyvät kirjauksiksi hyvinvointialueiden strategioihin?

Miten hyvinvointialueilla edistetään työntekijöiden oikeuksia, millaisia ovat tulevaisuuden sote-keskukset ja mitä pelastustoimessa on otettava huomioon?

Aluevaltuutetut päättävät hyvinvointialueen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen taloudesta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin.

Tule mukaan kouluttautumaan ja luomaan valtakunnallista verkostoa yhdessä muiden uusien aluevaltuutettujen ja varavaltuutettujen kanssa. Tilaisuudet järjestetään etänä Zoomissa.
Webinaarien alustajana toimii PoPsoten suppean seurantaryhmän varapuheenjohtaja Anne Huotari sekä vaihtuvia asiantuntijoita.

Ke 2.2.2022 klo 18-19.30 Valtakunnallisen yhteistyön käynnistäminen
Ensimmäisessä tapaamisessa keskitymme luomaan valtakunnallista verkostoa uusien aluevaltuutettujen kesken sekä jaamme vaalien jälkeisiä tunnelmia. Eri puolella Suomea toimivat aluevaltuutetut ovat tärkeä tuki toisilleen, kun uusi hallinnon taso aloittaa toimintansa. Tapaamisessa on myös alustus hallintosäännöstä. Hallintosäännössä päätetään luottamuselinten (valtuusto, hallitus, lautakunnat) ja viranhaltijoiden välisestä vallanjaosta. Alustus ja keskustelua aiheesta.

Ke 16.2.2022 klo 18-19.30 Hoito- ja palveluketjujen toimivuus, tulevaisuuden sote-keskukset
Vasemmiston tavoitteena on, että ihminen asetetaan sosiaali- ja terveydenhuollon keskiöön ja ihmisten välinen tasa-arvo lisääntyy. Toimivilla hoito- ja palveluketjuilla varmistetaan, että ihmiset pääsevät tarvitsemiensa palveluiden ääreen helposti. Tulevaisuuden sote-keskuksissa panostetaan ennaltaehkäisyyn sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Alustus ja keskustelua aiheesta. Ppshp:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Marianne Riekki alustaa hoitoketjuista sekä sote-keskusten ja erikoissairaanhoidon yhteistyöstä.

Ke 23.2.2022 klo 18-19.30 Monituottajamalli, yksityistäminen ja palveluiden järjestäminen
Julkista palvelutuotantoa tulee kasvattaa, jotta asukkaiden palvelut voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Julkisesti tuotettuja palveluita voidaan täydentää esimerkiksi järjestöjen, osuuskuntien tai yksityisten yritysten tuottamilla palveluilla. Alustus ja keskustelua aiheesta.

Ke 16.3. klo 18-19.30 Pelastustoimi
Pelastustoimi uudistuu osana soteuudistusta. Pelastustoimen palvelutasosta ja avun nopeasta saatavuudesta on huolehdittava kaikilla hyvinvointialueilla. Alustus ja keskustelua aiheesta.

La 26.3. klo 10-15 ”Sanoista teoiksi” – Vasemmiston aluevaalilupausten toteuttaminen
9.45 Linjat avataan
10.00-10.20 Tilaisuuden avaus, puhuja tarkentuu myöhemmin
10.20-10.50 Hyvinvointistrategiaprosessi, miten saamme omat tavoitteemme strategioihin, PoPsoten suppean seurantaryhmän varapuheenjohtaja Anne Huotari
10.50-11.00 Tauko
11.00-12.00 Pienryhmäkeskustelu
12.00-12.45 Lounastauko
12.45-13.00 Kulttuuriohjelmaa
13.00-13.30 Minkälaista henkilöstöpolitiikkaa hyvinvointialueilla tehdään? Miten vastataan työvoimapulaan? Puhumassa JHL:n Lapin aluepäällikkö Sannamari Sala, joka toimii henkilöstön edustajana Lapin tulevaisuuden sote-keskushankkeen ohjausryhmässä sekä Kati Jetsu Tehystä, hallituksen jäsen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin varapääluottamusmies
13.30-14.15 Pienryhmäkeskustelu
14.15-14.25 Tauko
14.25-14.55 Kyselytunti
14.55 Tilaisuuden päätös

Webinaarisarja toteutetaan yhteistyössä Vasemmistoliiton kanssa ja se on suunnattu Vasemmiston uusille aluevaltuutetuille ja varavaltuutetuille. Tarkemmat osallistumistiedot ja osallistumislinkki lähetetään aluevaltuutetuille ja varajäsenille.