Järjestämme yhdessä vasemmistoliiton kanssa koulutuksia aluevaalikampanjoinnin tueksi. Koulutukset on suunnattu ehdokkaille ja ne ovat osallistujalle maksuttomia.

Avoimet koulutukset ovat KSL:n järjestämiä kaikille avoimia koulutuksia, ja niihin voivat osallistua muutkin, kuin vaaleissa ehdolla olevat.

Kaikki koulutukset järjestetään verkossa klo 17.00-20.00.

19.10. Kampanjat tulille (piirien aktiiveille, ehdokashankinnan näkökulma)
Tervetuloa vasemmiston aluevaaliehdokkaiden ja aktiivien kampanjakoulutukseen! Koulutuksessa käydään läpi vaaliprosessia ja kampanjasuunnittelua sekä keskustellaan yhdessä hyvistä kampanjointikeinoista.

26.10.  ja 2.11. Some haltuun (avoin koulutus, ilmainen vasemmistoliiton jäsenille)
Haluaisitko saada enemmän irti somen käytöstäsi vaaleissa? Some haltuun -koulutus antaa eväät hyvän kuvallisen julkaisun tekemiseen sekä mainosvaltuutuksen ja maksullisen mainonnan harjoittamiseen somessa. Koulutuksessa käydään läpi yleisimmät somekanavat ja niiden erityispiirteet sekä käsitellään somekohuihin ja somehäirintään varautumista. Koulutus on suunnattu somen peruskäyttäjille, jotka haluavat lisää varmuutta tekemiseensä.

4.11. Visuaalisuutta vaalityöhön Canvalla

Tässä verkkokoulutuksessa opit hyödyntämään Canvaa laadukkaiden somepäivitysten, esitteiden ja mainosten tekemiseen. Käymme läpi, miksi visuaalinen viestintä vaalityössä on tärkeää ja miten Canvaa voi siinä hyödyntää. Katsotaan, miten Canvaa voi käyttää selaimella ilman erillisten ohjelmien lataamista sekä tutustumme myös mobiilisovellukseen. Käydään läpi Canvan hyödylliset toiminnot, valmiiden pohjien käyttö ja kuvien lataaminen. Koulutuksessa käydään läpi myös vasemmiston visuaalinen ilme.

25.11. Visuaalisuutta vaalityöhön Canvalla

Tässä verkkokoulutuksessa opit hyödyntämään Canvaa laadukkaiden somepäivitysten, esitteiden ja mainosten tekemiseen. Käymme läpi, miksi visuaalinen viestintä vaalityössä on tärkeää ja miten Canvaa voi siinä hyödyntää. Katsotaan, miten Canvaa voi käyttää selaimella ilman erillisten ohjelmien lataamista sekä tutustumme myös mobiilisovellukseen. Käydään läpi Canvan hyödylliset toiminnot, valmiiden pohjien käyttö ja kuvien lataaminen.
Koulutuksessa käydään läpi myös vasemmiston visuaalinen ilme.

llmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/F4751ADE1C339935

11.11  ja 18.11. Some tehokäyttöön (avoin koulutus, ilmainen vasemmistoliiton jäsenille)
Koulutuksessa käymme läpi viestinnän kohdentamista omille yleisöille ja perehdymme maksetun mainonnan ja somekanavien analytiikan tarjoamiin keinoihin viestinnän tehostamiseksi. Kertaamme myös hyvän kuvallisen julkaisun perussäännöt. Koulutus sopii someviestinnän ja kampanjoiden tekijöille, joilla on jo perusosaaminen hallussa.

Ilmoittaudu: https://www.www.ksl.fi/koulutukset/some-tehokayttoon-verkkokoulutus/

16.11. Kampanjat tulille (ehdokkaille)

Tervetuloa vasemmiston aluevaaliehdokkaiden ja aktiivien kampanjakoulutukseen! Koulutuksessa käydään läpi vaaliprosessia ja kampanjasuunnittelua sekä keskustellaan yhdessä hyvistä kampanjointikeinoista.

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/C5BD1244CA390F73

 

Puoluetoimisto järjestää koulutusta aluevaalien sisällöistä

3.11. SOTEVAALIT – MISTÄ ON KYSE?
klo 18-19
(erityisesti ehdokkaille ja kampanjointiin osallistuville)
Sosiaali- ja terveysministerin erikoisavustaja Hanna Hänninen kertoo mistä soteuudistuksessa on kyse. Koulutuksessa käydään läpi tulevien hyvinvointialueiden rahoitusta sekä uusien aluevaltuustojen roolia.

10.11. SOSIAALIPALVELUT OSANA SOTE-UUDISTUSTA
klo 18-19
(erityisesti ehdokkaille ja kampanjointiin osallistuville)
Puolueen sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän vpj. sosiaalityöntekijä Anni Pihlaja kertoo sosiaalipalveluiden roolista osana sote-uudistusta sekä sosiaalityön arjesta.
Teams-linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmViNGY5MjktNWYwNi00NjQ4LWJiZTctYjhiZTZiOTYyZDYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

17.11. REILUT TYÖEHDOT JA YKSITYISTÄMISEN TORJUMINEN
(ehdokkaille ja kampanjoinnista kiinnostuneille)
Uudet hyvinvointialueet tulevat olemaan merkittäviä työnantajia sekä palveluiden ostajia. Miten varmistamme, etteivät uudet hyvinvointialueet ulkoista tärkeitä julkisia palveluita ulkopuolisten yritysten voitontavoittelulle? Puhuja varmistuu myöhemmin.
Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhODJmNDMtZjFkNi00ZmZmLTk2ZTMtYzNjYjQ1ZDQxZTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

24.11. TOIMIVAT JA LÄHELTÄ LÖYTYVÄT TERVEYSPALVELUT
(ehdokkaille)
Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa toimivat sotepalvelut kaikille riippumatta heidän asuinpaikastaan tai tulotasostaan. Miten varmistamme tämän tavoitteen toteutumisen ja kehitämme terveyspalveluita kohti paremmin oikea-aikaista hoitoonpääsyä. Puhuja varmistuu myöhemmin.
Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhlNDUzYjMtNjA3Yy00NTczLTg0MjYtOGJjN2QzN2I2MGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

1.12. VASEMMISTON SOTEVAALITAVOITTEET

(ehdokkaille ja jäsenille)
Mitä vasemmistoliitto tavoittelee tammikuun sotevaaleissa? Koulutuksessa käydään läpi 20.11. julkaistu sotevaaliohjelma.

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg1ODFlN2ItNjhlZi00MjJhLWFiZmUtZjkxOTA2Yzg1ODhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

Lisätietoa koulutuksista:
Hanna Rokkanen, KSL-opintokeskuksen koulutustuottaja
0407217977,

Antti Saarelainen, vasemmistoliiton järjestötoiminnan ja kuntapolitiikan asiantuntija
040 614 7676,