Vietämme tänä vuonna Kansan Sivistystyön Liiton juhlavuotta – KSL täyttää 60 vuotta! KSL:n historia voidaan hahmottaa kolmeen vaiheeseen: 1900-luvun alkupuoliskon opintotoimintaan, opintokerhotoimintaan osana Työväen Sivistysliittoa ja KSL:n itsenäisiin toimintavaiheisiin.

1960-luvulla Työväen Sivistysliiton TSL:n alaisuudessa toimi muutama työntekijä, jotka työskentelivät vasemmistolaisen opintotoiminnan parissa. He päättivät perustaa oman sivistysliiton, kun vuonna 1964 säädettiin opintokerholaki. Se mahdollisti vasemmistolaisen opintotoiminnan itsenäisen päätöksenteon ja ohjauksen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n toiminta-ajatus perustui työväenluokan maailmankatsomukseen ja kansalaisten sivistyksellisen tasa-arvon toteuttamiseen. KSL:n tehtäviin luettiin myös kulttuuri- ja taidetoiminnot.

Juhlavuosi näkyy vuoden mittaan näyttelyinä ja sidosryhmillemme järjestettävänä juhlana 29.10. Suvilahden Tiivistämöllä Helsingissä. Lisäksi juhlistamme kuuttakymmentä vuotta vapautta oppia eri toiminnoissamme opintokerhoista kulttuuriaktivismiin ja lukutaitokoulutuksesta Vasen-koulutuksiin.

Kerromme juhlavuoden ohjelmasta lisää vuoden edetessä.

Lue lisää historiastamme verkkosivultamme.