Kollaasi piirretyistä kuvista. Perhonen, puun lehtiä, tehdasalue, kuusia, henkilö ajamassa trukkia.

Reilu siirtymä tarkoittaa ekologista siirtymää, joka toteutetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaalivalla ja vahvistavalla tavalla. Kyse on politiikan suunnanmuutoksesta, joka vaatii aktiivisia toimenpiteitä.

Webinaareissa reilun siirtymän kysymyksiä lähestytään hyvinvoinnin, energiapolitiikan, rahoituksen, ammattiyhdistysliikkeen ja Euroopan unionin näkökulmista. Keskustelemassa webinaareissa on asiantuntijoita, aktivisteja ja poliitikkoja.

Webinaarit järjestetään Zoom-verkkoalustalla. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille. Tilaisuudet tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin KSL-opintokeskuksen Youtube-kanavalla.

Webinaarit juontaa KSL:n koulutustuottaja Jukka Peltokoski.

Ohjelma syksyllä 2022

Kohti ekososiaalista hyvinvointia!

1.11. klo 17:30–19:00, Tuuli Hirvilammi

Perinteinen hyvinvointivaltio on perustunut ympäristöhaittoja ruokkivaan talouskasvuun ja hyvinvointia on tavoiteltu muiden lajien, toisten maiden köyhien ja tulevien sukupolvien kustannuksella. Tarvitsemme ekohyvinvointivaltiota, jossa hyvinvointia tuotetaan ympäristön kantokyvyn rajoissa. Uudenlaisten sosiaalipolitiikan keinojen tulee ehkäistä eriarvoisuutta ja tukea kestävyysmurroksen toteutumista.

Tuuli Hirvilammi on sosiaalipolitiikan tutkija Tampereen yliopistosta. Hän on erikoistunut hyvinvointivaltion murroksen ja kestävän hyvinvoinnin kysymyksiin.

Energiapolitiikan suunnanmuutos – kohti uusiutuvia!

8.11. klo 17:30–19:00, Mai Kivelä

Käynnissä on valtava energiamurros, jota Venäjän aloittama hyökkäyssota vain kiihdyttää. Suomella on kaikki edellytykset tulla uusiutuvan energian kärkimaaksi. Korkea koulutustaso ja teknologiaosaaminen antavat Suomelle hyvät mahdollisuudet kehittää uusia ja luovia energiaratkaisuja.

Mai Kivelä on vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen sekä pitkäaikainen kansalaisaktivisti. Mukana kommentaattorina on Helsingin kaupungin päästövähennysohjelman johtaja Kaisa-Reeta Koskinen.

Ekologisen siirtymän rahoittaminen – mistä rahat?

15.11. klo 17:30–19:00, Jussi Ahokas

Ekologisen siirtymän rahoituksesta on puhuttu paljon viime vuosina. Erilaisia ehdotuksia on tehty niin markkinaehtoisen kuin julkisenkin rahoituksen lisäämiseksi. Millaisia konkreettisia malleja on esitetty? Millainen on niiden potentiaali siirtymän rahoituksessa? Millaiseksi rahoituskokonaisuuden voidaan odottaa muovautuvan lähivuosina ja vuosikymmeninä?

Jussi Ahokas työskentelee taloustutkijana BIOS-tutkimusyksikössä. Hänen tutkimuskohteitaan ovat talouden rakenteet ja suomalainen talouspolitiikka.

Miten ay-liike vastaa ilmastonmuutokseen?

22.11. klo 17:30–19:00, Pia Björkbacka

Kiinnostaako ilmastonmuutos ay-liikettä? Kyllä kiinnostaa! Esimerkiksi SAK on määritellyt selkeät ilmastotavoitteet ja se tukee Suomen virallista ilmastopolitiikkaa. Ay-liike vaikuttaa ilmastopolitiikkaan myös EU-tasolla. On myytti, että ay-liike toimisi ilmastoliikkeen jarruna.

Pia Björkbacka on SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija, joka toimii ilmastopolitiikan, kestävän kehityksen ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien asioiden parissa.

Mitä Euroopan Green Deal meille tarkoittaa?

29.11. klo 17:30–19:00, Silvia Modig

Päästövähennykset ilmastokriisin torjumiseksi on tehtävä tällä vuosikymmenellä. Onnistuakseen vihreän siirtymän pitää olla paitsi vaikuttava, myös oikeudenmukainen. EU:n yhteiset päästövähennyskeinot on koottu European Green Dealiksi eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaksi. Mitä se meille tarkoittaa? Missä sen osalta tällä hetkellä mennään?

Silvia Modig on vasemmistoliiton europarlamentaarikko, joka tekee työtä ilmastokriisin pysäyttämiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Mukana kommentaattorina on Greenpeace Nordenin ohjelmajohtaja Sini Harkki.