Tule mukaan pohtimaan, millainen olisi ekososialistinen Suomi! Vasemmiston sisällä on yhä laajempi konsensus siitä, että ekologiseen kriisiin on vastattava haastamalla kapitalistinen talousjärjestelmä. Päivän sana on ekologinen sosialismi eli ekososialismi.

Uudessa periaateohjelmassaan vasemmistoliitto määrittelee ajavansa ekologista ja demokraattista sosialismia, ja Vasemmistonuoret toi ekososialismin ryminällä keskusteluun Kitke kapitalismi luonnosta -kampanjassaan.

Mutta mitä ekososialismi on, ja miten sitä voisi edistää paikallistasolla? Miltä näyttäisi arki ekososialistisessa Suomessa? Millaista ekososialismia edistävää politiikkaa ja retoriikkaa jäsenet toivovat puolueelta ja liikkeeltä?
Vasemmistonuorten ja KSL-opintokeskuksen toteuttama Ekososialismia kuntiin -projekti konkretisoi asiaa työpajoissa, joita järjestetään eri puolilla maata syksystä 2022 kevääseen 2023 asti.

Työpajoissa liikkeen jäsenet pääsevät itse kertomaan, mitä ekologinen politiikka heille tarkoittaa. Samalla paikalliset erityiskysymykset ja eri taustoista tulevien ihmisten näkemykset tulevat kuulluiksi. Ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentaminen vaatii koko yhteisön viisaudesta ja kokemuksista ammentamista. Työpajoissa pääsemme keskustelemme asiasta dialogisesti ja yhdenvertaisesti.

Työpajat ovat avoimia kaikille vasemmistoliiton, Vasemmistonuorten ja Vasemmisto-opiskelijoiden jäsenille sekä näiden toiminnasta kiinnostuneille.

Työpajaan osallistuminen ei edellytä minkäänlaista ennakkovalmistautumista, erityistietämystä tai aiempaa poliittista osallistumista. Pajoissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita ja hyvän keskustelun käytänteitä. Työpajojen vetäjän kieli on suomi.

Työpajojen keskusteluja kirjataan ylös ja niiden tulokset koostetaan raportiksi, jota voidaan käyttää esimerkiksi puolueen työryhmien apuna, eduskuntavaaliehdokkaiden ja kuntavaikuttajien työn tukena sekä Vasemmistonuorten ohjelmatyössä. Osallistujien anonymiteetti taataan, ja keskusteluja käsitellään vain yleisellä tasolla.

Osa työpajoista toteutetaan lähitoteutuksena ja osa etänä. Työpajoista tiedotetaan piirikohtaisesti paikallisen vasemmistoliiton ja Vasemmistonuorten kanavissa. Uusista työpajoista tiedotetaan paikkakuntakohtaisesti sitä mukaa kun niitä saadaan sovittua.

Tulevat työpajat

  • 25.10.2022 Jyväskylä (klo. 18.00, Vaasankatu 10)
  • 8.11.2022 Tampere (klo. 18.00, Näsilinnankatu 22a ”Ylävitonen”)
  • 15.11.2022 Turku (klo. 18.00, Kasvisravintola Keidas, Uudenmaankatu 3)
  • 23.11.2022 Helsinki (klo. 18.00, Merikotka-kabinetti, Lintulahdenkatu 10)

Työpajat rahoittaa KSL-opintokeskus ja toteuttaa Vasemmistonuoret.

Työpajojen vetäjä

Akseli Ekola

050 4099910

KSL-opintokeskuksen yhteyshenkilö

Jukka Peltokoski

Tutustu Vasemmistonuorten ekososialistiseen kampanjaan verkossa.

Tutustu vasemmistoliiton uuteen periaateohjelmaan puolueen verkkosivulla.