Siirry sisältöön

Ammatillinen koulutus — Taideteollisuusala

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus

Taideteollisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto oppisopimuksella sopii henkilölle, joka on työsuhteessa tai hakeutumassa uuteen työsuhteeseen tai toimii päätoimisena yrittäjänä. Koulutuksessa voi opiskella taideteollisuusalan ammattitutkinnon/erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia tekemällä alan työtehtäviä työpaikalla. Oppisopimuskoulutuksella voi hankkia uuden ammatin tai syventää osaamista taideteollisuusalalla työsuhteessa, jolloin saa palkkaa.

Oppisopimus vaatii valmiuksia itsenäiseen opiskeluun sekä työtehtävien vastuulliseen hoitamiseen. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään mm. lähipäivillä oppilaitosympäristössä ja ohjatuilla etäopinnoilla.

Vaatimukset hakijalle

Oppisopimus edellyttää aina opintojen ajan voimassa olevaa työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Määräaikainen tai osa-aikainen työsuhde riittää myös oppisopimuksen perustaksi, tällöin työajan tulee olla 25 tuntia viikossa, opiskelijalle pitää maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työpaikalta nimetään opiskelijalle työpaikkaohjaaja.

Koulutuksen kuvaus

Oppiminen tapahtuu pääasiassa työssä. Ennen oppisopimusta laaditaan yhteistyössä työnantajan ja oppilaitoksen kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

HOKSissa sovitaan mm. työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, oppilaitoksen järjestämistä opinnoista, myös etä- ja verkko-opinnoista. Oppisopimuskoulutus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti ja opintojen kesto vaihtelee sen mukaan. Tutkintovaihtoehtoina ovat taideteollisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto tai niiden osat.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Työnantaja vastaa opiskelijan palkkakustannuksista.

Jatkokelpoisuus

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Paikkakunta

Lähiopetus oppilaitosympäristössä: Jyväskylä, Taitokeskus Jyväskylä