KSL-opintokeskus on kuluvan vuoden aikana järjestänyt Eläkeläiset ry:ssä toimiville yhdistyksille yhteensä kymmenen päivän mittaista Virtaa yhdistykseen -koulutusta. Koulutuksiin on osallistunut yhdistysten puheenjohtajia, johtokunnan jäseniä ja uusia toimijoita ympäri Suomea. Koulutukset olivat yhdistyksille maksuttomia ja ne toteutettiin opintosetelirahoituksella.

Päivän aikana luotiin aikataulutettuja kehittämisprojekteja yhdistyksien toiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen.

– Tarkoituksena on, että koulutuksessa esiin nousseita projekteja voidaan viedä eteenpäin ja käytäntöön, vaikka opintokerhon muodossa. Koulutuksissa myös muistutettiin, että yhdistyksillä on mahdollisuus hakea KSL:lta opintokerhotukea toteutusta varten, kertoo KSL-opintokeskuksen koulutustuottaja Tiina Huhtala. Huhtala on suunnitellut ja kouluttanut suurimman osan Virtaa yhdistykseen -koulutuksista.

– Yhdistysten kouluttaminen on KSL-opintokeskukselle ykkösjuttu. Esimerkiksi Virtaa yhdistykseen -koulutus on yksi tilauskoulutuksistamme.

Tuomas Talvilan kirjoittama ja kuvaama Virtaa yhdistykseen! -artikkeli julkaistiin Eläkeläiset ry:n Eläkeläinen-lehdessä lokakuussa 2017.

> Lue koko artikkeli Virtaa yhdistyksiin -koulutuspäivistä Lapissa

Kuva: Eläkeläinen-lehti, Tuomas Talvila