Valtiovarainministeriön esitys ensi vuoden valtion talousarvioksi vaarantaa järjestöjen oppilaitosten eli opintokeskusten toiminnan, ja heikentää täten kansalaisyhteiskunnan osaamista ja kehittymistä.

Valtiovarainministeriön esitys ensi vuoden valtion talousarvioksi on opintokeskuksille kestämätön. Vapaan sivistystyön rahoitusta esitetään leikattavaksi 13.098.000 euroa eli 8,3 %. Leikkauksesta merkittävin osa on edellisen hallituksen päättämä rakennepoliittinen säästö, joka on 8.500.000 euroa eli 5,4 %. Toinen merkittävä syy on kustannustason tarkistus, jonka vaikutus on 1.088.000 euroa eli 0,7 %.

Edellisten lisäksi uutena lisäsäästönä on vielä esitetty kilpailukykysopimuksesta aiheutuvaa 3.477.000 euron leikkausta, joka olisi 2,2 %. Leikkauksen perusteet ovat puutteelliset, sillä opintokeskukset ovat järjestöjen omistamia eli yksityisiä oppilaitoksia. Niiltä leikkaaminen olisi kilpailukykysopimuksen tavoitteiden vastaista. Opintokeskukset ry esittää, että kilpailukykysopimuksesta aiheutuva 3.477.000 euron lisäleikkaus perutaan valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2017.

Opintokeskukset toteuttavat koulutusta kansalaisjärjestöjen työntekijöille, vapaaehtoistoimijoille ja eri puolueissa toimiville aktiiveille yhteistyössä järjestöjen ja puolueiden kanssa joustavasti siellä, missä ne toimivat. Suomessa on 12 opintokeskusta, joiden koulutuksiin osallistuu vuosittain yli 350 000 ihmistä. Opintokeskusten järjestämän koulutuksen kustannuksista vain noin 34 % rahoitetaan valtion tuella. Loput kustannukset katetaan järjestöjen ja osallistujien omarahoitusosuudella.

Vapaaehtoistoiminnan arvo kansantaloudelle ja yhteiskuntarauhalle on varsin merkittävä ja yksi vapaaehtoistyöhön sijoitettu euro tuottaa itsensä kuusinkertaisena takaisin. Keskeinen vapaaehtoistoimintaan motivoiva tekijä on opintokeskuksissa saatu koulutus, joka ohjaa osallistujia aktiiviseen kansalaisuuteen. Yhteiskunnallisen oppimisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa aikana, jolloin kiinnostus edustukselliseen demokratiaan jatkuvasti heikkenee.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Merja Hanhela, Opintokeskukset ry, p. 050 4696065, merja.hanhela@tjs-opintokeskus.fi

> Vapaa Sivistytyö ry:n esitys valtiovarainministeriön budjettiesitykseen