KSL-opintokeskus julkaisi Jaana Pirkkalaisen kirjoittaman katsauksen sosiaalisten osuuskuntien tilanteeseen ja niitä koskevaan lainsäädäntöön Euroopassa. Julkaisu on myös puheenvuoro yhteisötaloudesta ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta.

Teos käy läpi yhteisötalouden keskustelua Euroopassa ja tekee katsauksen seitsemään maahan, joista löytyy sosiaalisia osuuskuntia koskevaa lainsäädäntöä. Suomessakin sosiaalisille osuuskunnille olisi tilausta ja mahdollisuuksia esimerkiksi meneillään olevan sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan rakennemuutoksen myötä. Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa onkin ajankohtainen keskustelunavaus hyvinvointipalvelujen osuuskunnallistamisen mahdollisuudesta.

Sosiaaliset osuuskunnat ovat yhteiskunnallista yrittäjyyttä, jolla on erityinen sosiaalinen tehtävä. Sosiaaliset osuuskunnat työllistävät vaikeasti työllistyviä sekä tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja. Ne kehittävät paikallisyhteisöjä ja ylläpitävät yhteiskunnallista solidaarisuutta.

Julkaisun tuottamista on tukenut Kuluttajaosuustoiminnan säätiö.

KSL-opintokeskus on julkaissut aiemmin sosiaalisista osuuskunnista teoksen Italian sosiaaliset osuuskunnat – esimerkki julkisten palvelujen yhteistuotannosta. Myös se on maksuttomasti ladattavissa ja tilattavissa verkkosivuiltamme.

> Lataa Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa -julkaisu