Julkaisimme Osallistavat menetelmät – vinkkejä ja virikkeitä kouluttajalle -oppaan, jossa esiteltyjä menetelmiä voi hyödyntää erilaisissa koulutuksissa, yhteisöjen toiminnassa ja järjestötyössä. Osallistavien menetelmien tarkoitus on huomioida erilaisia oppimistyylejä ja osallistujia.

– Menetelmät helpottavat kaikkien mahdollisuutta oppia ryhmässä. Ne varmistavat, että kaikkien ääni tulee kuulluksi ja ryhmä oppii myös toisiltaan, kertoo oppaan toimittanut koulutustuottaja Kristiina Sirola-Korhonen.

Oppaassa käydään läpi osallistavien menetelmien merkitystä koulutuksessa, ohjaajan roolia ja annetaan erilaisia käytännön harjoituksia ja malleja.

– Oppaan menetelmissä hyödynnetään muun muassa ryhmätoimintaa, draamatyöskentelyä, kuvallista ilmaisua sekä kriittistä ja oivaltavaa näkökulmien vaihtoa. Menetelmät on jaettu toiminnan aloitukseen, ryhmän toimintaan ja arviointiin sopiviksi.

Osallistavat menetelmät -oppaan yhtenä päivittämisen perusteena on ollut kestävän kehityksen toteuttaminen KSL-opintokeskuksessa.

– Erilaisten osallistamistapojen kautta saamme konkreettisesti kaikkien äänen kuuluviin ja erilaiset osallistujat ja oppijat tulevat kuulluksi ryhmässä. Näin toteutamme myös KSL:n arvoihin sidottua kestävän kehityksen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmaa konkreettisessa toiminnassamme, sanoo koulutuspäällikkö Tarja Muukkonen.

Aineiston on alun perin koonnut Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Tanja Taipale osana harjoitteluaan KSL:ssa vuonna 2005. Sen päivitti ajan tasalle koulutustuottaja Kristiina Sirola-Korhonen syksyllä 2017. Oppaan on taittanut ja kuvittanut Salla Virtanen.

> Lataa Osallistavat menetelmät – vinkkejä ja virikkeitä kouluttajalle -opas

Runoillen käyntiin -harjoitus. Kuva: Salla Virtanen