Julkaisimme Kouluta kestävästi ja yhdenvertaisesti -oppaan. Oppaan tarkoituksena on auttaa lukijaa toteuttamaan koulutuksia ja muita ryhmätilanteita, joissa kaikki pääsevät mukaan ja joissa huomioidaan myös ympäristöarvot.

Julkaisu on suunnattu erityisesti KSL-opintokeskuksen kouluttajille ja KSL-kurssituella kursseja järjestäville järjestöille.

–  Opas pohjautuu KSL-opintokeskuksen kestävän kehityksen ohjelmaan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Siitä on kuitenkin hyötyä kaikille kouluttajille, erilaisten ryhmien ohjaajille ja koulutustilaisuuksien järjestäjille, sanoo KSL-opintokeskuksen kehityspäällikkö Anna Kirstinä, joka on vastannut KSL:n kestävän kehityksen ohjelman ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisestä.

Kestävän kehityksen voi jaotella neljään osa-alueeseen: sosiaalinen kestävä kehitys, ekologinen kestävä kehitys, taloudellinen kestävä kehitys ja kulttuurinen kestävä kehitys.

– Julkaistussa oppaassa on huomioitu kaikki neljä osa-aluetta ennen koulutusta, koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen. Erityisesti oppaassa keskitytään sosiaaliseen kestävään kehitykseen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen – siihen, että kaikki voivat osallistua.

Kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa otetaan huomioon sekä ihmiset että ympäristö. Opas sisältää kolme helppoa tarkistuslistaa mitä tulee huomioida ennen koulutusta, koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen.

– Niiden avulla voi nopeasti varmistaa, että kestävän kehityksen osa-alueet on huomioitu jokaisessa koulutuksessa. Voit myös tulostaa tarkistuslistat käyttöösi KSL-opintokeskuksen verkkosivuilta.

Oppaan on taittanut ja kuvittanut Salla Virtanen.

> Lataa tai tilaa Kouluta kestävästi ja yhdenvertaisesti -opas

> Tulosta tarkistuslistat