Toteutamme kevään aikana uudenlaisen lukutaitokoulutuksen yhteistyössä Laajasalon Opiston kanssa. Uudessa koulutusmallissa opintokeskus ja kansanopisto järjestävät yhdessä koulutuksen maahanmuuttajille.

Yhteistyökoulutuksia on alettu kehittää syksyllä 2017 vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja joulukuussa opintokeskusten ja kansanopistojen pedagoginen henkilökunta kokoontui yhteiseen seminaariin kehittämään uudenlaisia toteutusmalleja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksiin.

Ajatuksia teemaan viritteli mm. Minna Intke-Hernandez (kuvassa), joka kertoi väitöstutkimuksestaan, jossa tutkittiin kielikoulutusta non-formaalissa, täysin oppijalähtöisessä ympäristössä. Intke-Hernandez haastoi opettajia miettimään kielen oppimista siten, että ensin tulee osallisuus yhteiskuntaan ja yhteisöihin ja sen jälkeen, yhteisöissä vasta opitaan kieli.

Opetushallituksen opetusneuvos Leena Nissilä puolestaan kertoi uudesta vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksesta, joka tuli voimaan vuoden 2018 alussa.

Seminaarissa työskenneltiin työpajoissa, joiden teemoina olivat vertaisohjaus, lukutaitokoulutuksen pedagogiikka ja koulutusmallien kehittäminen.

Seminaari ja kehittämistyö liittyvät Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -yhteishankkeeseen, jota koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys. Hankkeen partnereina ovat Opintokeskukset ry ja HUMAK. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja yhteishankkeesta: kehityspäällikkö Anna Kirstinä, anna.kirstina@ksl.fi tai 050 306 6720.
Lisätietoja KSL-opintokeskuksen ja Laajasalon Opiston koulutuksesta: koulutussuunnittelija Heidi Leino, heidi.leino@ksl.fi tai 050 366 6732.

Kuva: Anna Kirstinä