Nimenmuutoksella halutaan nostaa esille tämän päivän yhteiskunnallista musiikkia ja tavoittaa uusia tekijöitä alalle. Kantaa ottavia lauluja löytyy monesta genrestä, muun muassa punkista, metallista ja räpistä. Suosittuja Laulu ottaa kantaa -klubeja on järjestetty jo parin vuoden ajan – samaa nimeä käyttävät portaali ja klubit täydentävätkin hyvin toisiaan.

Nopeasti laajentunut työväenlaulu.fi -sivusto on kerännyt yhteen musiikin tutkijat, tekijät ja harrastajat sekä tilaisuuksien järjestäjät. Voikin sanoa, että se koonnut piiriinsä yhteisöjä, ihmisiä ja lauluja, jotka ovat vähäosaisten, demokratian, tasa-arvon, rauhan, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen puolella.

Laulu ottaa kantaa -sivusto on osa Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanketta, jonka tavoitteena on tarjota päivitettyä tietoa työväenmusiikista. Hankkeessa on mukana KSL:n lisäksi Työväen sivistysliitto TSL, työväenliikkeen arkistot sekä alan tutkijoita ja esiintyjiä. Hanketta on rahoittanut Riihi säätiö ja Alfred Kordelinin säätiö.

> Laulu ottaa kantaa -klubi Facebookissa

KSL-opintokeskuksen kulttuuritoiminta perustuu kulttuuriaktivismiin: se on yhteiskunnallisesti kantaaottavaa kulttuuria, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua. Teemme monenlaista yhteistyötä kulttuuriaktivismin saralla järjestöjen kanssa.