Oppi-va-hankkeen tuottama Työ sujuvaksi! -materiaali tarjoaa välineitä ja vinkkejä, miten erilaiset hyötysovellukset ja selkeät työohjeet sujuvoittavat työtä ja tukevat oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevan selviämistä työelämässä. Lisäksi materiaali kokoaa yhteen tietoa ja kokemuksia oppimisvaikeuksista työpaikoilla.

– Työhyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ollaan ydinasioiden äärellä. Kaikkien työntekijöiden tulisi päästä toteuttamaan oma potentiaalinsa työelämässä, tuomaan oma osaaminen ja ideat työn kehittämiseen, sanoi hankepäällikkö Mervi Ylitalo Työväen Sivistysliitosta materiaalin julkaisutilaisuudessa.

Tilaisuudessa mukana olleet työnantajat Väinö Paunu Oy, SOL Palvelut Oy ja DHL Supply Chain kertoivat, että tieto aikuisten oppimisvaikeuksista ja niiden vaikutuksista erilaisissa työtehtävissä on lisännyt halua löytää toimivia ratkaisuja. Työnantajat ovat yhteistyössä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa arvioineet omilla työpaikoillaan, millaiset sovellukset ja välineet parhaiten edistävät työn sujuvuutta ja työhyvinvointia, ja tehneet soveltuvia hankintoja sen pohjalta.

-Valitettavasti lukihäiriötä ei uskalleta ottaa työpaikalla puheeksi, totesi tilaisuudessa puheenvuoron käyttänyt Väinö Paunun talouspäällikkö Juha Mustonen. 

Moninaisuus on työyhteisön voimavara

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Seija Moilanen muistuttikin, että henkilöstön moninaisuus on voimavara työpaikoilla. Erilaiset ihmiset tuovat mukanaan erilaisia ajatuksia, näkökulmia, kehittämisehdotuksia ja palautteita. Tämä on olennainen edellytys työpaikan kehittymiselle, työyhteisön kehittymiselle ja myös tuotteiden ja palveluiden kehittymiselle.

– Esimiehen vastuulla on huolehtia siitä, että ryhmässä syntyy erilaisuutta salliva ja sitä hyödyntävä työilmapiiri ja työskentelytapa. Pitää olla turvallista sanoa, että tarvitsen tässä tukea tai että minulle luontevampi työtapa olisi tämä. Tästä ei saa tulla asian esille ottajalle sellainen olo, että hän on toisia huonompi tai ammattitaidottomampi. Esimiehen tulee myös ymmärtää, että työntekijöiden osaaminen voi kehittyä monella erilaisella tavalla tai että työssä samaan lopputulokseen voidaan päätyä useampaa reittiä pitkin.

Moilanen kehottaa kaikkia tutustumaan Työ sujuvaksi -materiaaliin.

– Esitellyt työkalut ja sovellukset voivat helpottaa meistä kenen tahansa työntekoa.

> Tutustu Työ sujuvaksi! -materiaaliin
> Katso video: Näin hyödynnät puhelinta, jos kirjoittaminen on hankalaa

> Katso tallenne Työ sujuvaksi -materiaalin julkistamistilaisuudesta

Työpaikoille suunnattu Työ sujuvaksi! -materiaali on tuotettu ESR-rahoitteisessa hankkeessa Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin, OPPI-VA. Toteuttajina ovat Kansan Sivistystyön Liitto KSL, Työväen Sivistysliitto TSL,  Tampereen yliopiston Työelämän kehittämiskeskus, Erilaisten oppijoiden liitto ja Murikka-opisto. Hankkeeseen osallistui useita yrityksiä ja työorganisaatioita, mm. SOL Palvelut Oy, Etelä- Hämeen Marttapalvelut Oy, Fazer Makeiset ja Leipomo, Fazer Food Services, Kiinteistöpalvelu Kariniemi Oy, Kyrel Oy, Silta-Valmennus, SOL Palvelut Oy, Väinö Paunu Oy, Orkla Foods. Ammattiliitoista mukana olivat SAK, PAM, AKT, SEL.