Mistä teidän pitää puhua?

Kuvassa eläkeläisiä pöydän ääressä. Yksi piirtää väriliidulla isolle paperille.

Opinto­kerho­tuki

KSL-opintokeskus myöntää harkinnanvaraista taloudellista tukea opintokerhoille, jotka keskustelevat yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista. Opintokerho toimii hyvin, kun ryhmä haluaa oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaista, ymmärtää tai kehittää yhdessä. Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa.

Opintokerho voi kokoontua myös verkossa tai puhelimitse.

Lisätietoja verkko-opintokerhosta Tiina Flygarelta, tiina.flygare@ksl.fi, 050 590 0709.

Opintokerhotuki vuonna 2022

Tänä vuonna kannustamme opintokerhoja keskustelemaan ja myönnämme harkinnanvaraista taloudellista tukea yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista keskusteleville opintokerhoille. Kerro meille, mistä teidän pitää puhua ja maksamme teille enintään 100 euroa/opintokerho kulukorvausta. Saatte opintokerhotuen tilillenne kerhon alkaessa.

Toimi näin:

1. Täyttäkää opintokerholomake heti kun päätätte perustaa opintokerhon ja kertokaa meille, mistä teidän pitää puhua.

2. Ilmoitamme tukipäätöksen opintokerhon yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

3. Maksamme 100 euroa/opintokerho ilmoittamallenne pankkitilille hakemuksenne saapumiskuukauden aikana.

4. Julkaisemme tukea saavien opintokerhojen puheenaiheita ja valokuvia verkkosivullamme.

5. Säilyttää kaikki tositteet menoistaan esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidossa. KSL-opintokeskuksella on oikeus tarkastaa opintokerhon toiminta- ja menotositteet. Pyydämme satunnaisesti kopioita tositteista.

Opintokerhotuen ehdot

  • Opintokerhossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta jäsentä.
  • Opintokerho kokoontuu vähintään viisi kertaa ja vähintään 10 tunnin ajan.
  • Yhdistys voi perustaa enintään kolme KSL-opintokeskuksen tukeen oikeuttavaa opintokerhoa/vuosi
  • Opintokerhotukea jaetaan rajallinen määrä/vuosi ja KSL-opintokeskuksella on oikeus lopettaa tuen maksaminen, mikäli budjettiin varattu tuki ylittyy.

SEL:n ammattiosastojen opintokerhoille lisätukea

Vuonna 2021 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL maksaa enintään 300 euron lisätuen KSL-opintokeskuksen tukea saaville ammattiosastojen opintokerhoille. Ammattiosaston opintokerhon teemana voi olla esimerkiksi työsuojelu: opintokerhossa voidaan pohtia yhdessä, mitä tavoitteita työpaikkojen työsuojelutoiminnalle asetetaan ja millä toimilla työsuojelua parannetaan.

SEL:n ammattiosastot hakevat opintokerhotukea KSL-opintokeskuksesta tavalliseen tapaan. SEL tekee päätöksen lisätuen myöntämisesti erikseen KSL-opintokeskuksen ilmoituksen perusteella. Tukea ei tarvitse hakea erikseen SEL:lta.

Tiina Huhtalan kasvokuva
Tiina Flygare

Koulutustuottaja

050 590 0709
tiina.flygare@ksl.fi