Kuvassa aikuinen ja lapsi maalaamassa.

Näin järjestät kurssin

Jos järjestösi ei ole aiemmin järjestänyt kursseja kanssamme, ota ensimmäiseksi yhteyttä kurssisihteeriin. Kurssisihteeri opastaa kurssituen hakemisessa ja luo järjestöllenne käyttäjätunnukset sähköiseen kurssijärjestelmäämme Tiramisuun.

Kuvassa kurssijärjestämisen vaiheet: hae kurssitukea - suunnittele - toteuta kurssi - tee kurssiselvitys - saat kurssituen

1. Hae kurssitukea

Hae kurssien opetustunnit tulevalle vuodelle marraskuun loppuun mennessä Tiramisussa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten kurssi tukee tai kehittää järjestön toimintaa tulevana vuonna. Järjestönne on hyvä miettiä ennalta, mitä haluatte oppia ja kehittää.

Voitte hakea kurssitukea myös kursseille, joihin ei ole etukäteen varattu opetustunteja. Katsomme tilannekohtaisesti, voimmeko myöntää niille tukea.

Voitte hakea opetustunteja kursseihin, joihin ette saa kohdennettua taloudellista tukea muilta julkisilta rahoittajilta, esimerkiksi STEA:lta. Voitte saada kurssitukea, vaikka järjestönne saisikin yleisavustusta.

Voit kääntyä puoleemme sopivan kouluttajan tai oppimista tukevien menetelmien löytämiseksi kurssille.

2. Suunnittele kurssi

Tee kurssisuunnitelma Tiramisussa kolme viikkoa ennen kurssia. Kirjaa kurssisuunnitelmaan seuraavat asiat:

  • Kenelle kurssi on tarkoitettu
  • Mitä kurssilla on tarkoitus oppia
  • Missä, milloin ja keiden opetuksella kurssi järjestetään
  • Mikä on opetustuntien määrä
  • Kuinka markkinoitte kurssia
  • Miten KSL-opintokeskus näkyy kurssinne viestinnässä ennen kurssia ja kurssin aikana

Kurssi tulee järjestää Suomessa ja se voi olla seminaari, luento, pitkä kurssi tai päivän mittainen koulutus. Tärkeintä on, että tilaisuudessa opitaan uutta.

Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Kurssin keston tulee olla vähintään neljä opetustuntia, jotka voidaan jakaa eri päiville. Kurssin kestoon ei lasketa taukoja. Kurssilla voi olla rinnakkaisopetusta, jolloin rinnakkain toimivilla ryhmillä on omat aiheensa ja kouluttajansa. Kurssi voidaan myös toteuttaa kokonaan tai osaksi verkkokurssina. Kurssien opetustunnit lasketaan kouluttajan opetustuntien mukaan.

Kurssilla on oltava vähintään kahdeksan osallistujaa. Siitä voidaan poiketa, mikäli opetus perustellusti vaatii pienempää ryhmää. Osallistujien tulee olla 15 vuotta täyttäneitä.

Kurssin talouden suunnittelussa auttaa ennakoiva kulujen arviointi.

Markkinoi kurssiasi. Muista käyttää markkinoinnissa (esimerkiksi lehti-ilmoituksissa ja verkkosivuilla) sekä kurssimateriaaleissa KSL-opintokeskuksen logoa.

Suunnittele innostava kurssi! Mikä sytyttää osallistujat oppimaan yhdessä? Verkkosivuiltamme löydät vinkkejä koulutuksen suunnitteluun ja kouluttajalle. Saat tukea kurssin suunnitteluun ja toteutustapoihin myös kouluttaja- ja ohjaajakoulutuksistamme sekä julkaisuistamme.

3. Toteuta kurssi

Kerää osallistujien tiedot kaikilta kursseilta. Voit käyttää apuna osallistujatietolomaketta, jonka löydät tältä sivulta tai Tiramisusta. Ilman osallistujatietoja emme voi maksaa kurssitukea.

Kerro kurssilaisille KSL-opintokeskuksesta.

Jos kurssi peruuntuu, ilmoita siitä mahdollisimman pian myös Tiramisussa.

Keräämällä palautetta kurssin osallistujilta saat työkaluja kurssin arviointiin ja kehittämiseen.

4. Tee kurssiselvitys

Tee selvitys kolmen viikon kuluessa kurssin päättymisestä: tallenna toteutuneet opetustunnit, osallistujatiedot ja kaikki koulutuksesta aiheutuneet kulut Tiramisuun.

Kurssitukea saa kurssista syntyviin todellisiin kirjanpitokelpoisiin, tositteisiin perustuviin kuluihin. Niitä ovat esimerkiksi opetuspalkkiot, matkakulut, koulutustila- ja opetuslaitevuokrat, markkinointi- ja opetusmateriaalikulut sekä osallistujien matka- ja ruokailukulut. Omista tiloista ja oman henkilökunnan palkkakuluista ei voi laskea päiväkohtaista osuutta kurssin kuluiksi.

Koulutuksen järjestäjänä maksat kaikki kurssiin liittyvät laskut itse. Kirjanpitolain mukaan kuitit tulee säilyttää kuuden vuoden ajan.

Erityistapauksissa voimme maksaa palkkion ja matkakorvaukset suoraan kurssinne kouluttajalle. Sovithan tästä kurssisuunnittelijamme kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

Kurssiselvityksen tekemisen jälkeen sähköinen järjestelmämme Tiramisu valitsee automaattisesti joka 20. kurssin pistokokeeseen. Lisäksi pyydämme pistokokeet vuoden päätteeksi noin kymmenestä isoimmasta kurssista.  Jos vuoro osuu kohdallesi, sinulle tulee sähköposti-ilmoitus pistokokeesta ja sinun tulee lähettää kyseisen kurssin kulutositteista kopiot meille. Kaikista kuluista tulee lähettää tositteet, joista tulee selvitä kuka laskuttaa, keneltä, mistä tuotteesta tai palvelusta ja millä hinnalla. Palkkiotiedoista tarvitsemme palkkalaskelmat/-todistukset tai laskut, päiväraha- ja matkakuluista matkalaskut ja muista kurssin kuluista viralliset kulutositekopiot. Jos kuiteissa näkyy muita kuin kurssiin liittyviä kuluja, tulee selvittää, mitkä kulut ovat kurssiin liittyviä. Kurssitukea ei makseta ennen kuin olemme hyväksyneet pistokokeen.

5. Saat kurssituen

Kun olemme hyväksyneet kurssiselvityksen, maksamme kurssituen suoraan järjestösi tilille.

Tuki määräytyy koulutuksen opetustuntien ja hyväksyttyjen menojen mukaan. Kurssituki on korkeintaan 50 prosenttia kurssin kuluista.

Kurssituen määrä vuonna 2021

KSL:n valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja niiden alue- ja paikallisyhdistykset: 30 €/opetustunti
Muut järjestöt: 15 €/opetustunti

Esimerkki kurssituen määrästä

KSL:n jäsenjärjestön paikallisyhdistys järjestää kurssin, jonka kesto on 10 opetustuntia. Paljonko tukea voi saada?

  • Kurssitukea voi saada enimmillään 300 € (10 opetustuntia x 30 €). Tätä varten kurssin kulujen täytyy olla vähintään 600€, koska kurssituki on enintään 50 % kuluista.
  • Jos kuluja on 300 €, tukea maksetaan 150 € (eli 50 % kuluista).

Jos kuluja on 1 000 €, tukea maksetaan 300 € (eli enimmäistuki 10 opetustunnista).

Kurssijärjestäjän lomakkeet

Kursseihin liittyvän asioimisen hoidat sähköisessä järjestelmässämme Tiramisussa.

Osallistujien tiedot on kerättävä kaikilta kursseilta.

Tulosta osallistujatietolomake
Kouluttajalle

Täytä kouluttajan opetuspalkka- ja matkalasku vain, jos olet sopinut kurssisuunnittelijan kanssa, että KSL-opintokeskus maksaa kouluttajan palkan.

Täytä opetuspalkka- ja matkalasku
Tulosta palkkio- ja matkalasku
Ksenia Peltovuori

Kurssisuunnittelija