Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla aiemmin annettuja rajoituksia on päätetty jatkaa 13. toukokuuta asti. Tämä koskee KSL-opintokeskuksen itse järjestämiä koulutuksia, avoimia koulutuksia, tilauskoulutuksia, aikuisten maahanmuuttajien lukutaito-opetusta, ammatillista koulutusta sekä kurssitoimintaa, opintokerhoja ja hankekoulutuksia. Koulutukset sekä kurssi- ja opintokerhotoiminta joko perutaan, siirretään myöhempään ajankohtaan tai muutetaan toteutettavaksi verkossa.

Tilauskoulutusten osalta olemme suoraan yhteydessä tilaajaan ja sovimme koulutuksen järjestämistavasta. Ilmoitamme muutoksista koulutusten aikatauluissa ja järjestämistavoissa verkkosivuillamme sekä suoraan osallistujille. Löydät ajankohtaisimman tiedon avoimista koulutuksistamme koulutuskalenteristamme . Toiminnallisen lukutaito-opetuksen   ja ammatillisen koulutuksen   järjestämistä jatkamme etänä.

Lue lisää toiminnastamme poikkeustilan aikana aikaisemmasta tiedotteestamme.