KSL-opintokeskus järjesti syyskuun alussa koulutuksen liittyen EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen järjestöjen näkökulmasta. Koulutuksessa asiaan erikoistunut asianajaja Laura Teirikko Castrén & Snellmanilta kävi läpi muun muassa tietosuoja-asetuksen taustaa ja keskeisimpiä muutoksia järjestötoiminnan kannalta.

Teirikon mukaan uusi tietosuoja-asetus kannattaa nähdä mahdollisuutena tehdä asiat paremmin. Hän neuvoikin koulutuksessa, että yhdistysten kannattaa aluksi miettiä, mitä tietoja on kerätty ja millä perusteilla niitä käsitellään.

Koulutuksessa kysymyksiä herättivät erityisesti rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän uudet velvoitteet ja niihin liittyvät tietojenkäsittelysopimukset, tietoturvavaatimukset ja tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen sekä oikeussuojakeinot ja sanktiot.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018, ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn myös järjestöissä. Teirikko muistutti järjestöväkeä muun muassa siitä, että henkilötietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne ovat kerätty. Muussa tapauksessa on kysyttävä suostumus.

EU:n uusi tietosuoja-asetus -koulutus pidettiin Helsingissä 7.9.2017. Suuren kysynnän vuoksi järjestämme koulutuksen uudelleen Helsingissä torstaina 16.11.2017 klo 15-18.